Enterprise Standard
Tính năng
Gmail cho doanh nghiệp Họp video tối đa 500 người + tính năng ghi âm Lưu trữ không giới hạn Kiểm soát bảo mật & quản lý Vault + Endpoint nâng cao Hỗ trợ 24/7 bởi GCS
Enterprise Plus
Tính năng
Gmail cho doanh nghiệp Họp video tối đa 500 người + tính năng ghi âm + theo dõi tình hình tham dự Lưu trữ không giới hạn Kiểm soát bảo mật & quản lý Quản lý Vault + Endpoint nâng cao Ứng dụng AppSheet Hỗ trợ 24/7 bởi GCS
Enterprise Essentials
Tính năng
Tích hợp với Email và Lịch hiện có Họp video tối đa 150 người 01 TB lưu trữ / người dùng Kiểm soát bảo mật & quản lý Hỗ trợ 24/7 bởi GCS
Scroll to Top