Business Starter
Tính năng
Gmail cho doanh nghiệp Họp video tối đa 100 người 30 GB lưu trữ / người dùng Kiểm soát bảo mật & quản lý Hỗ trợ 24/7 bởi GCS
Business Standard
Tính năng
Gmail cho doanh nghiệp Họp video tối đa 150 người + tính
năng ghi âm
02 TB lưu trữ / người dùng Kiểm soát bảo mật & quản lý Hỗ trợ 24/7 bởi GCS
Business Plus
Tính năng
Gmail cho doanh nghiệp Họp video tối đa 500 người + tính
theo dõi tình hình tham dự
05 TB lưu trữ / người dùng Kiểm soát bảo mật & quản lý Quản lý Vault + Endpoint nâng cao Hỗ trợ 24/7 bởi GCS
Scroll to Top