Work Insights

Work Insights

Xem và hiểu cách nhân viên của bạn làm việc

Hiểu cách Google Workspace tác động đến tổ chức của bạn trong thời gian thực. Thông tin chi tiết về việc áp dụng, cách làm việc và cộng tác trên các ứng dụng Google Workspace khác nhau

Tăng tốc thống kê tình trạng Google Workspace của bạn

Nhận thông tin chi tiết về việc áp dụng sản phẩm cho Gmail, Drive, Lịch, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày ở cấp miền, nhóm, nhóm, tổ chức.

Xem và hiểu cách nhân viên của bạn làm việc
Xem và hiểu cách nhân viên của bạn làm việc

Xem cách các nhóm của bạn cộng tác

Xây dựng các mối quan hệ. Thúc đẩy kết nối. Giảm silo. Phân tích xu hướng chia sẻ tệp, đồng chỉnh sửa tài liệu và các cuộc họp.

Theo dõi việc sử dụng sản phẩm cũ

Work Insights có thể giúp hiển thị các xu hướng về việc sử dụng các ứng dụng cũ, giúp hiểu được chúng đang giảm như thế nào khi tổ chức thực hiện chuyển đổi sang Google Workspace.

Xem và hiểu cách nhân viên của bạn làm việc

Xây dựng lòng tin của người dùng

Work Insights chỉ hiển thị dữ liệu tổ chức ở các chế độ xem tổng hợp cho các nhóm từ 10 người trở lên. Quyền truy cập bị hạn chế đối với những quản trị viên có thể tăng ngưỡng xem tổng hợp lên hơn 10 người cho miền của họ.

Chia sẻ báo cáo ở cấp điều hành

Cũng giống như quản trị viên cấp cao và quản trị viên ủy quyền, thành viên điều hành cũng có thể được cấp quyền để xem báo cáo Work Insights. Điều này giúp họ hiểu trạng thái tổng thể của việc triển khai Google Workspace của họ liên tục.

Xem tiến trình theo thời gian

Nhận thông tin lịch sử một tháng khi bạn bật Work Insights. So sánh thông tin có từ tháng trước.

Google Workspace

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Tìm hiểu cách Google Workspace có thể giúp bạn làm được nhiều việc hơn nhờ các công cụ cộng tác và cải thiện hiệu suất dành cho doanh nghiệp được hàng tỷ người dùng yêu thích.
Scroll to Top