Google Vault

Vault

Lưu giữ dữ liệu và eDiscovery dành cho Google Workspace.

Theo dõi những nội dung quan trọng. Lưu giữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu của tổ chức bạn trong một số ứng dụng có Vault dành cho các phiên bản Google Workspace Business và Enterprise.

Bảo vệ dữ liệu của bạn và luôn được bảo vệ

Luôn kiểm soát được mọi thứ. Đặt quy tắc lưu giữ và yêu cầu lưu giữ dữ liệu đối với dữ liệu trong một số ứng dụng Google Workspace của toàn bộ miền hoặc các đơn vị tổ chức cụ thể.
Lưu giữ dữ liệu và eDiscovery dành cho Google Workspace.
Lưu giữ dữ liệu và eDiscovery dành cho Google Workspace.

Tìm thấy nội dung bạn hiện đang tìm kiếm, xuất nội dung đó bất cứ lúc nào

Lấy thông tin có giá trị, thậm chí từ các tài khoản bị tạm ngưng. Đây là một cách thông minh để thu thập những gì mà nhóm pháp lý của bạn cần và ngăn chặn mất dữ liệu do hoạt động luân chuyển nhân viên.

Đảm bảo những thông tin quan trọng được giữ lại an toàn

Cung cấp cho nhóm pháp lý của bạn những thông tin cần thiết để họ luôn sẵn sàng. Vault cho phép bạn giữ lại dữ liệu của người dùng trong các ứng dụng Google Workspace cụ thể bằng yêu cầu lưu giữ dữ liệu.

Dễ dàng xuất sang các định dạng tiêu chuẩn

Bạn có thể xuất mọi nội dung tìm được qua tính năng tìm kiếm sang các định dạng tiêu chuẩn để xem xét thêm, bao gồm cả kết quả của bất kỳ tài khoản được cấp phép nào

Kiểm tra báo cáo để liên tục theo dõi hoạt động

Theo dõi hoạt động của người dùng trong Vault. Khả năng theo dõi kiểm tra mạnh mẽ giúp bạn xem các yêu cầu tìm kiếm, lượt xem nội dung, nội dung xuất, v.v.

Google Workspace

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Tìm hiểu cách Google Workspace có thể giúp bạn làm được nhiều việc hơn nhờ các công cụ cộng tác và cải thiện hiệu suất dành cho doanh nghiệp được hàng tỷ người dùng yêu thích.
Scroll to Top