Google Calendar

them google chat calendar va jamboard cho phien ban enterprise essentials

Thêm Google Chat, Calendar và Jamboard cho phiên bản Enterprise Essentials

Trước đây, bản Enterprise Essentials của Google Workspace đã không hỗ trợ những ứng dụng mail và lịch cho người dùng. Tuy nhiên, hiện tại Google Workspace đang cung cấp cho các nhóm và tổ chức nhiều cách hơn để kết nối và cộng tác bằng cách thêm Google Chat, Calendar và Jamboard vào bản Enterprise Essentials, tất cả đều được bao gồm miễn phí.

Poster bai viet noshw 2

Lên lịch trình sự kiện Google Calendar từ Google Chat

Google đang ngày càng tích hợp nhiều tính năng giữa các công cụ nhằm tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa cách làm việc cho người dùng. Giờ đây, bạn có thể lên lịch các cuộc họp trong Calendar (Lịch) trực tiếp từ các cuộc trò chuyện trong Chat. Bạn sẽ thấy một biểu tượng mới trong thanh soạn của cuộc trò chuyện. Nhấp vào biểu tượng sẽ bắt đầu sự kiện lịch nháp với những người tham dự từ cuộc trò chuyện. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh lời mời (bao gồm cả những người tham dự) trước khi gửi cho khách. …

Lên lịch trình sự kiện Google Calendar từ Google Chat Read More »

Scroll to Top