Sắp xếp bố cục hộp thư đến trong Gmail một cách khoa học

Trong bài viết này GCS sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn chi tiết về thiết lập bố cục trong hộp thư đến Gmail của bạn một cách hiệu quả. Bạn chỉ cần bỏ ra vài phút bạn đã học thêm được quá nhiều kiến thức. Khi bạn tìm hiểu và khám phá nhiều hơn về Gmail thì bạn sẽ biết được nhiều bí mật hơn mà hàng ngày bạn dùng Gmail nhưng bạn lại không biết điều này.

Đối với những tài khoản Gmail mới được đăng kí thì giao diện sẽ được để mặc định. Bạn gặp phải khó khăn lớn khi không biết cách đổi ngôn ngữ và hình nền cho Gmail để dễ dàng hơn khi làm việc. Để giúp bạn điều này GCS sẽ hướng dẫn cách đổi ngôn ngữ cho Gmail.

Tùy chỉnh ngôn ngữ hộp thư đến trong Gmail

bố cục hộp thư đến
 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Trong mục “Ngôn ngữ”, chọn một ngôn ngữ từ menu thả xuống.
 5. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Thay đổi hình nền trong Gmail 

Chọn từ các giao diện hiện có

bố cục hộp thư đến
 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Chủ đề.
 4. Nhấp vào một giao diện. Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với một số giao diện bằng cách nhấp vào biểu tượng Nền văn bản Text Background, biểu tượng Làm mờ nét ảnh Vignette hoặc biểu tượng Làm mờ Blur.
 5. Nhấp vào Lưu.

Sử dụng một trong các ảnh của bạn để làm nền

bố cục hộp thư đến
 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Chủ đề.
 4. Ở dưới cùng bên trái, hãy nhấp vào Ảnh của tôi.
 5. Chọn ảnh hoặc nhấp vào Nổi bật. Nếu ảnh của bạn trông có vẻ mờ thì hãy thử tải lên ảnh có kích thước lớn hơn.
 6. Nhấp vào Chọn.
 7. Ở gần dưới cùng, để thực hiện thay đổi đối với giao diện, hãy nhấp vào biểu tượng Nền văn bản Text Background, biểu tượng Làm mờ nét ảnh Vignette hoặc biểu tượng Làm mờ Blur.
 8. Nhấp vào Lưu.

Thiết lập hộp thư đến theo thẻ

Hộp thư đến theo thẻ rất phù hợp cho những người muốn chuyển email ít liên quan hơn như các Email mạng xã hội, quảng cáo, diễn đàn ra khỏi hộp thư đến. Sau khi bạn loại bỏ được các email không liên quan sẽ giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng. Các tab xuất hiện ở đầu hộp thư đến của bạn, nơi bạn có thể nhanh chóng di chuyển giữa chúng.

Bật các tab

Bật các tab cho Email mà bạn muốn chuyển ra khỏi hộp thư đến chính của mình. Ví dụ: nếu bạn bật tab Khuyến mại, Gmail sẽ chuyển bất kỳ Email khuyến mại hiện có nào từ hộp thư đến của bạn sang tab Khuyến mại. Bất kỳ thông điệp khuyến mại mới nào đều chuyển trực tiếp đến tab Khuyến mại.

bố cục hộp thư đến
 1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Settings (Cài đặt) img 601d4815e3af4 img 601d48168ef07See all settings (Xem tất cả cài đặt).
 2. Ở trên cùng, nhấp vào Inbox (Hộp thư đến).
 3. Bên cạnh Inbox type (Loại hộp thư đến), chọn Default (Mặc định).
  Lưu ý: Để ẩn tất cả các tab, hãy chọn một loại hộp thư đến khác.
 4. Trong Categories (Danh mục), hãy chọn hộp của các tab mà bạn muốn xem:
 • Primary (Chính) — Email từ những người mà bạn biết và bất kỳ thư nào khác không xuất hiện trong các tab khác.
 • Social (Xã hội) — Tin nhắn từ các mạng xã hội, các trang web chia sẻ phương tiện truyền thông và các trang web xã hội khác.
 • Promotions (Khuyến mãi) — Lời kêu gọi, ưu đãi và Email quảng cáo khác.
 • Updates (Cập nhật) — Thông báo, chẳng hạn như xác nhận, biên nhận, hóa đơn và bảng sao kê.
 • Forums (Diễn đàn) — Tin nhắn từ các nhóm trực tuyến, bảng thảo luận và danh sách gửi thư.
 1. Ở dưới cùng, nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Sắp xếp hộp thư đến theo thẻ của bạn

Nếu một Email kết thúc trong tab sai, bạn có thể di chuyển nó về đúng mục bạn mong muốn bằng cách kéo Email vào thẻ đó. 

Mẹo: Để nhớ theo dõi Email trong tab khác, hãy đánh dấu Email đó bằng Dấu sao Ngôi sao để Email đó cũng xuất hiện trong tab Chính của bạn.

bố cục hộp thư đến

Thiết lập nhiều hộp thư đến

Nhiều hộp thư đến rất hữu ích cho những người có nhiều tài khoản Email và muốn hợp nhất. Chúng cũng tốt cho những người muốn ưu tiên các công việc hàng ngày hoặc cá nhân.

Ví dụ, bạn có thể:

 • Tạo hộp thư đến cho các công việc có thể thực hiện ngay lập tức, cần theo dõi hoặc có thể đợi sau.
 • Tạo hộp thư đến cho Email từ những người nhất định, chẳng hạn như người quản lý của bạn hoặc một khách hàng quan trọng.
 • Quản lý Email từ các tài khoản khác nhau.

Bật nhiều hộp thư đến

bố cục hộp thư đến
 1. Ở trên cùng Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Settings (Cài đặt) img 601d4815e3af4.
 2. Trong Inbox Type (Loại hộp thư đến), hãy chọn Multiple Inboxes (Nhiều hộp thư đến).

Tạo và tùy chỉnh hộp thư đến

bố cục hộp thư đến
 1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Settings (Cài đặt) img 601d4815e3af4 img 601d48168ef07See all settings (Xem tất cả cài đặt).
 2. Ở trên cùng, nhấp vào Inbox (Hộp thư đến).
 3. Bên cạnh Inbox type (Loại hộp thư đến), chọn Multiple Inboxes (Nhiều hộp thư đến).
 4. Trong Search query (Truy vấn tìm kiếm), xác định hộp thư đến của bạn bằng một bộ lọc. Ví dụ: để tạo một hộp thư đến:
  • Từ một nhãn hiện có, nhập label (nhãn): tên nhãn.
  • Dựa trên người gửi, hãy nhập từ: địa chỉ email của người đó. Thêm nhiều người gửi bằng cách nhập từ: địa chỉ của người đó hoặc địa chỉ khác.
  • Đối với email được gửi đến một trong các tài khoản khác của bạn, hãy nhập vào: you@youremail.com.
   Lưu ý: Trước khi có thể tạo hộp thư đến để hiển thị thư cho các tài khoản khác nhau, bạn cần thiết lập Gmail để gửi thư từ một địa chỉ hoặc bí danh khác. 
  • (Tùy chọn) Để nhập tên cho mỗi hộp thư đến, trong Section name (Tên phần), hãy nhập tên.
 5. (Tùy chọn) Để thay đổi vị trí bạn muốn các hộp thư đến bổ sung xuất hiện, bên cạnh Multiple inbox position (Vị trí nhiều hộp thư đến), hãy chọn một vị trí.
 6. Ở dưới cùng, nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Thêm nhãn trước khi gửi email

Nếu bạn tạo hộp thư đến dựa trên nhãn, hãy thêm nhãn chính xác khi bạn soạn Email. Bằng cách đó, Email của bạn và thư trả lời sẽ tự động chuyển đến đúng hộp thư đến. 

Ví dụ: bạn có thể sử dụng các nhãn sau:

 • Action (Hành động) — Các vấn đề cần chú ý ngay lập tức.
 • Follow-up (Tiếp theo) — Các vấn đề cần cộng tác thêm.
 • Follow-up (Sau) — Các vấn đề không cần chú ý ngay lập tức.

Thêm nhãn vào Email:

bố cục hộp thư đến
 1. Nhấp vào Compose (Soạn).
 2. Ở dưới cùng, nhấp vào img 601d48181ff66img 601d48189a34dLabel (Nhãn) khác và chọn nhãn hiện có, sau đó nhấp vào Apply (Áp dụng).
 3. Nếu nhãn bạn muốn không tồn tại, hãy nhấp vào Create new (Tạo mới).
 4. Trong cửa sổ Nhãn mới, nhập tên nhãn.
 5. (Tùy chọn) Để lồng một nhãn vào một nhãn hiện có, hãy chọn Nest label under (Nhãn lồng trong) và chọn một nhãn chính.
 6. Nhấp vào Create (Tạo).
 7. (Tùy chọn) Để xóa nhãn khỏi email:
  • Nhấp vào Thêm  img 601d48181ff66img 601d48189a34dLabel( Nhãn).
  • Bỏ chọn hộp bên cạnh nhãn, img 601d48192034c nhấp vào Apply (Áp dụng).
 8. Khi bạn đã sẵn sàng gửi email, hãy nhấp vào Send (Gửi).

Thư của bạn và mọi thư trả lời sẽ tự động đi vào hộp thư đến Hành động của bạn.

Thông qua, bài viết này bạn có thể chọn đúng thư đến cho Gmail của mình. Bạn có thể chọn các loại khác nhau cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Nếu bạn đặt ở chế độ Mặc định (danh mục hoặc thẻ) thì hộp thư đến của bạn sẽ được chia thành các thẻ khác nhau, như “Chính”, “Mạng xã hội”, “Quảng cáo” và “Nội dung cập nhật”.  

Thư quan trọng trước tiên thì hộp thư đến sẽ chia thành 2 mục: “Quan trọng” ở trên và “Mọi thứ khác” ở dưới. Thư chưa đọc trước tiên thì hộp thư đến sẽ chia thành hai mục: “Chưa đọc” ở phía trên và “Mọi thứ khác” ở phía dưới. 

Thư có gắn dấu sao trước tiên thì hộp thư đến sẽ chia thành 2 mục: “Có gắn dấu sao” ở trên và “Mọi thứ khác” ở dưới. Nhiều hộp thư đến, thì Gmail sẽ thêm các mục bổ sung vào hộp thư đến của bạn. 

Hộp thư đến ưu tiên, thì hộp thư đến sẽ chia thành nhiều mục. Bạn có thể chọn các mục mình muốn hiển thị, bao gồm “Quan trọng và chưa đọc”, “Có gắn dấu sao”, “Mọi thứ khác” hoặc nhãn mà bạn đã tạo. 

Bài viết gần đây

0 0 Các bình chọn
Đánh giá
Đăng ký
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Đăng ký nhận tin tức hằng ngày

google calendar cập nhật một số phím tắt mới

Cập nhật một số phím tắt mới cho sự kiện Google Calendar

Ngoài các thông báo được cải tiến cho các nhận xét và văn bản được đánh dấu với hỗ trợ chữ nổi Braille trong Google Docs và sự ra mắt gần đây của quyền kiểm soát đối với các tùy chọn trợ năng, Google tiếp tục giới thiệu các phím tắt thông báo chi tiết cho sự kiện Calendar.
Scroll to Top