Lên lịch trình sự kiện Google Calendar từ Google Chat

Google đang ngày càng tích hợp nhiều tính năng giữa các công cụ nhằm tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa cách làm việc cho người dùng. Giờ đây, bạn có thể lên lịch các cuộc họp trong Calendar (Lịch) trực tiếp từ các cuộc trò chuyện trong Chat. Bạn sẽ thấy một biểu tượng mới trong thanh soạn của cuộc trò chuyện.

Nhấp vào biểu tượng sẽ bắt đầu sự kiện lịch nháp với những người tham dự từ cuộc trò chuyện. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh lời mời (bao gồm cả những người tham dự) trước khi gửi cho khách.

Trên thiết bị di động, sự kiện nháp sẽ mở trong ứng dụng Calendar (Lịch). 

Trên web, sự kiện nháp sẽ mở trong bảng điều khiển bên phải. 

Tính năng này hiện đang được triển khai cho Chat trong ứng dụng Gmail dành cho Android cũng như ứng dụng Chat trên thiết bị di động Android và sẽ bắt đầu triển khai Chat trong Gmail trên web và ứng dụng Chat trên iOS trong những tuần tới.

Đối với quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho tất cả các tên miền đã bật Calendar (Lịch).

Đối với người dùng: Không có cài đặt người dùng cho tính năng này.

Thời gian dự kiến ra mắt vào ngày 12/11/2020

Tính năng này khả dụng với tài khoản thuộc Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofit. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *