So sánh các phiên bản G Suite by Google Cloud mới nhất

Bạn đang phân vân không biết nên chọn phiên bản G Suite (tên cũ là Google Apps) nào cho phù hợp ? Hoặc bạn đang cân nhắc nâng cấp phiên bản G Suite hiện tại để sử dụng nhiều tính năng hơn ? Trong bài viết này, GCS sẽ làm rõ sự khác nhau giữa các phiên bản. Google cung cấp 3 phiên bản chính là : G Suite Basic (Bao gồm các phiên bản nonprofits và government agencies) G Suite Business (Bao gồm G Suite for Education) G Suite Enterprise Sử dụng Email và hỗ trợ Tiêu chí so sánh Basic Business Enterprise Dung …

So sánh các phiên bản G Suite by Google Cloud mới nhất Read More »