Infographic

Frame 2468

So sánh các phiên bản Google Workspace

Bạn có thể mua các gói Business Starter, Business Standard và Business Plus cho tối đa 300 người dùng. Không có giới hạn tối thiểu hay tối đa về người dùng đối với các gói Enterprise. Khách hàng Google Workspace có thể sử dụng các tính năng khác trong thời gian ưu đãi giới hạn.

Frame 1507

So sánh các phiên bản Google Workspace – G Suite

Từ 06/10/2020 Google đổi tên gói dịch vụ G Suite thành Google Workspace. Về cốt lõi, Google Workspace là dịch vụ giống như G Suite, bao gồm tất cả các ứng dụng làm việc năng suất được sử dụng phổ biến như — Google Gmail, Google Calendar, Google Drive và Google Docs / Slides / Sheets / Meet, v.v.

Frame 2469

Bảng so sánh chi tiết các phiên bản Google Workspace Business

Business Starter — Bộ năng suất chuyên nghiệp cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30 GB cho mỗi người dùng, Business Standard — Bộ năng suất nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2 TB cho mỗi người dùng, Business Plus — Bộ năng suất nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5 TB cho mỗi người dùng

Scroll to Top