Infographic

Frame 1507

So sánh các phiên bản Google Workspace – G Suite

Từ 06/10/2020 Google đổi tên gói dịch vụ G Suite thành Google Workspace. Về cốt lõi, Google Workspace là dịch vụ giống như G Suite, bao gồm tất cả các ứng dụng làm việc năng suất được sử dụng phổ biến như — Google Gmail, Google Calendar, Google Drive và Google Docs / Slides / Sheets / Meet, v.v.

So sánh các phiên bản Google Workspace – G Suite Read More »

Frame 2469

Bảng so sánh chi tiết các phiên bản Google Workspace Business

Business Starter — Bộ năng suất chuyên nghiệp cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30 GB cho mỗi người dùng, Business Standard — Bộ năng suất nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2 TB cho mỗi người dùng, Business Plus — Bộ năng suất nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5 TB cho mỗi người dùng

Bảng so sánh chi tiết các phiên bản Google Workspace Business Read More »

Scroll to Top