Từ 06/10/2020 Google đổi tên gói dịch vụ G Suite thành Google Workspace. Google Workspace bao gồm tất cả các ứng dụng làm việc năng suất được sử dụng phổ biến như – Google Gmail, Google Calendar, Google Drive và Google Docs / Slides / Sheets / Meet, v.v.

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Scroll to Top