Từ 06/10/2020 Google đổi tên gói dịch vụ G Suite thành Google Workspace. Google Workspace bao gồm tất cả các ứng dụng làm việc năng suất được sử dụng phổ biến như – Google Gmail, Google Calendar, Google Drive và Google Docs / Slides / Sheets / Meet, v.v.

Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Google-wordspace-frontline
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Google Workspace Frontline – Flexible

  129,000  Lựa chọn các tùy chọn

  Bạn chỉ có thể cho phép “nhân viên tuyến đầu” là Người dùng cuối của phiên bản Google Workspace Frontline.

 • -27% Business-Starter-Flex
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Business Starter – Flexible (Hàng tháng)

  149,000  109,000  Lựa chọn các tùy chọn

  Business Starter – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp năng suất cộng tác cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30GB cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • -28% Business-Starter-annually
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Business Starter – Annually (Hàng năm)

  1,790,000  1,290,000  Lựa chọn các tùy chọn

  Business Starter – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp năng suất cộng tác cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30GB cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • -19% Business-Standard-flex
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Business Standard – Flexible (Hàng tháng)

  309,000  249,000  Lựa chọn các tùy chọn

  Business Standard – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • -19% Business-Standard-annually
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Business Standard – Annually (Hàng năm)

  3,690,000  2,990,000  Lựa chọn các tùy chọn

  Business Standard – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định. Trong chu kỳ năm đăng ký, doanh nghiệp chỉ có thể tăng số lượng người dùng (hết chu kỳ năm mới có thể giảm số lượng người dùng).

 • Business-plus-flex
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Business Plus – Flexible (Hàng tháng)

  459,000  Lựa chọn các tùy chọn

  Business Plus – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • Business-plus-annually
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Business Plus – Annually (Hàng năm)

  5,490,000  Lựa chọn các tùy chọn

  Business Plus – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

Scroll to Top