Dịch vụ: Google Workspace

Từ 06/10/2020 Google đổi tên gói dịch vụ G Suite thành Google Workspace. Google Workspace bao gồm tất cả các ứng dụng làm việc năng suất được sử dụng phổ biến như – Google Gmail, Google Calendar, Google Drive và Google Docs / Slides / Sheets / Meet, v.v.

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

 • -56% Business-Starter-Flex

  Google Workspace Business Starter – Flexible (Hàng tháng)

  Chỉ từ 86,000  / người dùng

  Google Workspace Business Starter – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp năng suất cộng tác cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30GB cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • -39% Business-Standard-flex

  Google Workspace Business Standard – Flexible (Hàng tháng)

  Chỉ từ 204,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Business Standard – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • -14% Business-plus-flex

  Google Workspace Business Plus – Flexible (Hàng tháng)

  Chỉ từ 500,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Business Plus – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • -15% Enterprise Standard Flex

  Google Workspace Enterprise Standard – Flexible (Hằng tháng)

  Chỉ từ 636,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Enterprise Standard là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao không giới hạn người dùng người dùng với bộ nhớ tùy chỉnh được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • -15% Enterprise Standard Flex

  Google Workspace Enterprise Plus – Flexible (Hàng tháng)

  Chỉ từ 827,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Enterprise Plus là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao không giới hạn người dùng người dùng với bộ nhớ tùy chỉnh được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • -13% Enterprise Essentials Flex

  Google Workspace Enterprise Essentials – Flexible (Hằng tháng)

  Chỉ từ 281,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Enterprise Essentials – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao không giới hạn người dùng với bộ nhớ 1TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • -56% Business-Starter-annually

  Google Workspace Business Starter – Annually (Hàng năm)

  Chỉ từ 1,032,000  / người dùng

  Business Starter – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp năng suất cộng tác cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30GB cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • -39% Business-Standard-annually

  Google Workspace Business Standard – Annually (Hằng năm)

  Chỉ từ 2,448,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Google Workspace Business Standard – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định. Trong chu kỳ năm đăng ký, doanh nghiệp chỉ có thể tăng số lượng người dùng (hết chu kỳ năm mới có thể giảm số lượng người dùng).

 • -14% Business-plus-annually

  Google Workspace Business Plus – Annually (Hàng năm)

  Chỉ từ 6,000,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Business Plus – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • -15% EnterprisecStandard Annually

  Google Workspace Enterprise Standard – Annually (Hằng năm)

  Chỉ từ 7,632,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Enterprise Standard là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao không giới hạn người dùng người dùng với bộ nhớ tùy chỉnh được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • -15% EnterprisecStandard Annually

  Google Workspace Enterprise Plus – Annually (Hàng năm)

  Chỉ từ 9,924,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Enterprise Plus là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao không giới hạn người dùng người dùng với bộ nhớ tùy chỉnh được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • -13% Enterprise Essentials Annually

  Google Workspace Enterprise Essentials – Annually (Hằng năm)

  Chỉ từ 3,372,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Enterprise Essentials – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao không giới hạn người dùng với bộ nhớ 1TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

Scroll to Top