Giới hạn nhận của Gmail trong Google Workspace

Để giữ cho tài khoản Gmail hoạt động hiệu quả và an toàn, Google giới hạn số lượng thư bạn có thể nhận. Nếu tài khoản của bạn nhận được nhiều tin nhắn tự động thì nhiều khả năng tài khoản của bạn sẽ đạt đến giới hạn tin nhắn.

Khi tài khoản đạt đến giới hạn, bạn không thể nhận bất kỳ tin nhắn mới nào. Tài khoản cũng có thể có vấn đề chung, ví dụ như tìm kiếm chậm. Mọi tin nhắn mới gửi đến đều bị trả lại cho người gửi.

Nếu bạn bị khóa tài khoản Gmail, quản trị viên có thể:

Các giới hạn Gmail này áp dụng cho tất cả các phiên bản và không thể tăng lên. Các giới hạn có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Sự miêu tảTất cả các email được gửi đến tài khoản. Có thể xuất hiện dưới dạng cuộc hội thoại Gmail theo chuỗi và không theo chuỗi .
Mỗi phút60
Mỗi giờ3,600
Mỗi ngày86,400
Giới hạn kích thước Bạn có thể nhận email có dung lượng lên tới 50 MB.Lưu ý: Để gửi tệp đính kèm lớn hơn 25 MB, hãy sử dụng Google Drive hoặc các dịch vụ chia sẻ tệp khác.
Giới hạn đính kèmBạn có thể nhận được tối đa 500 tệp đính kèm cho mỗi email.

Việc đình chỉ kéo dài bao lâu?

Nếu tài khoản đạt đến giới hạn nhận, hạn chế nhận thư mới thường kéo dài trong khoảng 24 giờ. Sau 24 giờ, giới hạn nhận sẽ tự động được đặt lại và tài khoản có thể nhận thư. Khi một tài khoản được đặt lại, bạn sẽ không thể khôi phục các tin nhắn được gửi tới tài khoản đó trong khoảng thời gian bị hạn chế.

Khuyến nghị

Sử dụng Nhóm Google

Để tránh đạt đến giới hạn nhận, hãy gửi nhật ký tin nhắn và email tự động đến Google Groups . Sử dụng Nhóm để đọc các thông báo lớn hoặc được gửi thường xuyên. Sử dụng Nhóm giúp tránh vượt quá giới hạn nhận cho tài khoản Gmail của bạn. Việc gửi email tự động đến tài khoản Nhóm sẽ giảm số lượng thư được gửi đến tài khoản email của bạn. Việc sử dụng Nhóm cho phép bạn tận dụng giới hạn nhận cho cả email và Nhóm.

Khi sử dụng Nhóm để giảm số lượng thư đến vào tài khoản Gmail của bạn, hãy lưu ý:

Các phương pháp hay nhất về tài khoản

  • Tránh sử dụng một tài khoản cho nhiều người dùng.
  • Sử dụng Google Groups để chia sẻ thư.
  • Ánh xạ 10 bí danh email trở xuống cho mỗi tài khoản.
  • Sử dụng nhóm để tạo hộp thư chung hoặc cho phép nhiều người gửi và nhận thư bằng một địa chỉ duy nhất.

Tránh sử dụng tài khoản tổng hợp

Những kẻ gửi thư rác thường cố gắng đoán địa chỉ email trong miền của bạn. Khi họ đoán sai, thư rác sẽ được gửi đến địa chỉ nhận toàn bộ thư. Dung lượng thư cao có thể nhanh chóng đạt đến giới hạn của Gmail.