Dịch vụ: G Suite

G Suite là bộ ứng dụng thông minh của Google dựa trên nền tảng điện toán đám mây với rất nhiều ứng dụng hữu ích được cung cấp bởi Google như Gmail, Drive, Docs, Sheet,…

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • GS basic flex

  G Suite Basic – Flexible (Hàng tháng)

  Chỉ từ
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Basic – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp năng suất cộng tác cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30GB cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • GS-Business-Flex

  G Suite Business – Flexible (Hàng tháng)

  Chỉ từ
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Business – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • GS-Business-Flex-1

  G Suite Enterprise – Flexible (Hàng tháng)

  Chỉ từ
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Enterprise – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng doanh nghiệp nâng cao không giới hạn người dùng với bộ nhớ không giới hạn được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • gs-basic-annually

  G Suite Basic – Annually (Hàng năm)

  Chỉ từ
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Basic – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp năng suất cộng tác cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30GB cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • GS-Business-annualy

  G Suite Business – Annually (Hàng năm)

  Chỉ từ
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Business – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • GS-Business-annualy-1

  G Suite Enterprise – Annually (Hàng năm)

  Chỉ từ
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Enterprise – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

Scroll to Top