G Suite là bộ ứng dụng thông minh của Google dựa trên nền tảng điện toán đám mây với rất nhiều ứng dụng hữu ích được cung cấp bởi Google như Gmail, Drive, Docs, Sheet,…

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • -27%
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Basic – Flexible (Hàng tháng)

  109,000  Lựa chọn các tùy chọn

  G Suite Basic – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp năng suất cộng tác cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30GB cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • -28% gs-basic-annually
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Basic – Annually (Hàng năm)

  1,290,000  Lựa chọn các tùy chọn

  G Suite Basic – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp năng suất cộng tác cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30GB cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • -19% GS-Business-Flex
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Business – Flexible (Hàng tháng)

  249,000  Lựa chọn các tùy chọn

  G Suite Business – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • -19% GS-Business-annualy
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Business – Annually (Hàng năm)

  2,990,000  Lựa chọn các tùy chọn

  G Suite Business – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • GS-Business-Flex-1
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Enterprise – Flexible (Hàng tháng)

  459,000  Lựa chọn các tùy chọn

  G Suite Enterprise – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • GS-Business-annualy-1
  Được xếp hạng 0 5 sao

  G Suite Enterprise – Annually (Hàng năm)

  5,490,000  Lựa chọn các tùy chọn

  G Suite Enterprise – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

Scroll to Top