Email dành cho doanh nghiệp bao gồm rất nhiều tính năng độc đáo giúp quá trình gửi Email không bị gián đoạn. Google cho phép các phiên bản mới nhất của Gmail giúp bạn dễ dàng nhận các thông báo nhanh nhất nhằm nắm bắt nhiều công việc quan trọng trong quá trình làm việc. Khám phá trải nghiệm email cho doanh nghiệp tại GCS Vietnam ngay