Dịch vụ: Email cho doanh nghiệp

Đăng ký nhận tin tức hằng ngày

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • -27% Email doanh nghiep Basic - Flexible

  Email dành cho doanh nghiệp – Basic (Hằng tháng)

  Chỉ từ 109,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Email dành cho doanh nghiệp – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp năng suất cộng tác cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30GB cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • -19% Email doanh nghiep Business - Flexible

  Email dành cho doanh nghiệp – Business (Hằng tháng)

  Chỉ từ 249,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Email dành cho doanh nghiệp Business – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • Email doanh nghiep Business - Flexible

  Email dành cho doanh nghiệp – Enterprise (Hàng tháng)

  Chỉ từ 459,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Email dành cho doanh nghiệp Enterprise – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo tháng.

 • -28% Email doanh nghiep Basic - Annually

  Email dành cho doanh nghiệp – Basic (Hằng năm)

  Chỉ từ 1,290,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Email dành cho doanh nghiệp – Flexible (Hàng tháng) là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp năng suất cộng tác cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 30GB cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng nhân viên dao động theo năm.

 • -19% Email doanh nghiệp Business - Annually

  Email dành cho doanh nghiệp – Business (Hằng năm)

  Chỉ từ 2,990,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Email dành cho doanh nghiệp – Business (Hằng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 2TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

 • Email doanh nghiệp Business - Annually

  Email dành cho doanh nghiệp – Enterprise (Hàng năm)

  Chỉ từ 5,490,000  / người dùng
  Được xếp hạng 0 5 sao

  Email dành cho doanh nghiệp – Annually (Hàng năm) là bộ ứng dụng văn phòng nâng cao cho tối đa 300 người dùng với bộ nhớ 5TB được bổ sung cho mỗi người dùng của Google Cloud dựa trên nền tảng điện toán đám mây với các ứng dụng hữu ích dành cho khách hàng doanh nghiệp có số lượng người dùng cố định.

Scroll to Top