Chính sách GIAO HÀNG / Triển khai dịch vụ

Chính sách giao hàng của GCS.vn đối với các dịch vụ tư vấn, triển khai ứng dụng Google Workspace trong doanh nghiệp. 

Để có thể đăng ký Google Workspace quý khách cần có tên miền (Ví dụ: tencongty.com là 1 tên miền và khi đăng ký Google Workspace địa chỉ mail sẽ là tennguoidung@tencongty.com). Nếu quý khách chưa có tên miền hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ đăng ký (chi phí của tên miền riêng biệt với Google Workspace). Nếu quý khách đã có tên miền thì quý khách thực hiện theo các bước tiếp theo sau đây:

1. Thời gian cài đặt & triển khai:  Thông thường 15 phút và không quá 24 giờ. 

2. Quy trình triển khai 
Bước 1: Quý khách gửi tên miền cần sử dụng dịch vụ để chúng tôi kiểm tra xem tên miền của quý khách đã tồn tại trên hệ thống của Google hay chưa.
– Nếu chưa: chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký gói dịch vụ theo gói quý khách yêu cầu.
– Nếu đã tồn tại trên hệ thống do:
   + Quý khách đăng ký trực tiếp với Google hoặc với đối tác khác thì quý khách gửi thông tin tài khoản quản trị cũ hoặc cung cấp mã Transfer Token theo hướng dẫn tại https://go.hvn.vn/transfer-gsuite (mã Reseller’s Public Identifier của GCS.vn là C02c833ft)
   + Quý khách không biết ai đã đăng ký thì quý khách gửi yêu cầu tới HVN. HVN sẽ liên lạc với Google để xóa tên miền của quý khách ra khỏi hệ thống Google Workspace và đăng ký lại (có một số trường hợp tên miền do chủ cũ sử dụng Google Workspace).
Bước 2: Xác minh quyền sở hữu tên miền (HVN sẽ hỗ trợ quý khách thiết lập việc xác minh tên miền hoặc HVN sẽ gửi bản ghi để quý khách thêm vào DNS domain). Việc xác minh này không ảnh hưởng tới hệ thống email đang hoạt động lâu nay gắn với tên miền của quý khách.
Bước 3: HVN sẽ tạo tài khoản admin và gửi thông tin qua email / điện thoại của quý khách đã đăng ký. Sau đó sẽ  hướng dẫn tạo người dùng và chuyển dữ liệu (nếu có / có tính phí chuyển dữ liệu).
Bước 4: Tạo các bản ghi MX của Google và xóa bản ghi MX của hệ thống mail cũ. Lúc này sau khi bản ghi được cập nhật thành công thì tự động các mail gửi đến sẽ nhận được trên Gmail của Google Workspace.

Scroll to Top