Câu hỏi thường gặp khi xem xét về Google Workspace

Bạn đã là khách hàng của Google Workspace? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Quản trị

Có, bạn có thể quản lý thiết bị di động của tổ chức mình mà không cần máy chủ quản lý thiết bị tại chỗ, sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Quản lý thiết bị di động (MDM) cho phép bạn thực thi chính sách thiết bị qua các thiết bị di động trong tổ chức và thực hiện các thao tác như xóa từ xa thiết bị di động của người dùng.

Nếu tổ chức của bạn có được một tên miền mới hoặc hoạt động kinh doanh ở nhiều miền, bạn có thể thêm tất cả các miền vào tài khoản của mình mà không mất thêm chi phí. Sau đó, người dùng có thể có các danh tính ở một hoặc nhiều miền của bạn trong khi chia sẻ các dịch vụ thuộc một tổ chức duy nhất. Đồng thời, bạn có thể quản lý các miền của mình từ cùng một Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Thêm một miền làm miền riêng biệt hoặc bí danh miền, tùy thuộc vào cách bạn dự định sử dụng.

Có. Cho dù quy mô tổ chức của bạn là gì, chúng tôi khuyên bạn nên phân phối trách nhiệm quản lý người dùng và dịch vụ của bạn trong một nhóm người dùng đáng tin cậy được lựa chọn. Bạn có thể cấp cho người dùng đặc quyền của quản trị viên bằng cách gán cho họ một trong những vai trò quản trị viên có sẵn. Việc chỉ định vai trò sẽ cấp cho người dùng quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Bạn có thể chỉ định một người dùng thành quản trị viên cấp cao để có thể thực hiện tất cả các tác vụ trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Bạn cũng có thể gán cho quản trị viên vai trò giới hạn những tác vụ nào quản trị viên có thể thực hiện. Ví dụ: chỉ cho phép họ tạo nhóm, quản lý cài đặt dịch vụ hoặc đặt lại mật khẩu của người dùng.

Ban đầu, hầu hết các dịch vụ đều được bật cho tất cả người dùng của bạn. Bạn có thể dùng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để tắt các dịch vụ mà bạn không muốn mọi người sử dụng hoặc tùy chỉnh cách hoạt động của các dịch vụ. Bạn có thể chọn bật các tùy chọn cài đặt giống nhau cho mọi người hoặc áp dụng các chính sách khác nhau cho những người dùng khác nhau. Ví dụ: bạn có thể chỉ bật Meet cho nhóm hỗ trợ của mình hoặc chỉ cho phép bộ phận tiếp thị chia sẻ Google Sites công khai.

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.
Scroll to Top