mẹo hay trong google sheets

Bật mí những mẹo hay trong Google Sheets – Giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả

Khi bạn bắt đầu làm việc với Google Sheets, bạn muốn công việc với các bảng tính trở nên dễ dàng hơn thông các mẹo mà bạn có thể sử dụng nhiều nhất từ nó.

Bảng tính có rất nhiều chức năng mà bạn chưa biết hết cách sử dụng chúng. Rất dễ để sử dụng nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu bạn tìm hiểu nhiều hơn về chức năng và đặc điểm của ứng dụng mà bạn chọn.

Trong bài viết dưới đây GCS sẽ bật mí cho bạn một số mẹo hay trong Google Sheets. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và hỗ trợ bạn cách sử dụng bảng tính mà trước đây bạn chưa nghĩ tới.

Nhập dữ liệu từ Biểu mẫu

Phân tích dữ liệu từ Google Biểu mẫu bằng cách gửi dữ liệu đó tới Trang tính.

mẹo hay trong Google Sheets
 1. Trong Biểu mẫu, hãy mở biểu mẫu có dữ liệu bạn muốn nhập.
 2. Ở trên cùng, nhấp vào Responses (Câu trả lời).
 3. Nhấp vào Thêm Select response destination (Chọn đích phản hồi).
 4. Tạo một bảng tính mới hoặc chọn một bảng hiện có.
 5. Nhấp vào Create (Tạo) hoặc Select (Chọn).

Tiết kiệm thời gian với các mẫu

Nếu bạn đang tạo lặp đi lặp lại các loại tệp giống nhau, chẳng hạn như báo cáo chi phí và đơn đặt hàng, hãy tiết kiệm thời gian với một mẫu.

mẹo hay trong Google Sheets

Chọn một mẫu hiện có:

 1. Mở Google Sheets và ở trên cùng, nhấp vào Template Gallery (Thư viện mẫu).
 2. Bấm vào mẫu bạn muốn mở nó.

Tạo mẫu của riêng bạn:

 1. Mở Google Sheets và ở trên cùng, nhấp vào Template Gallery (Thư viện mẫu).
 2. Ở đầu thư viện, hãy nhấp vào tên tổ chức của bạn.
 3. Nhấp vào Submit Template (Gửi mẫu).
 4. Bấm vào Select a spreadsheet (Chọn bảng tính), và chọn tệp mẫu bạn đã tạo, sau đó bấm Open (Mở).
 5. Chọn một danh mục cho tệp của bạn.
 6. Nhấp vào Submit (Gửi).

Tìm hiểu xem ai đó thay đổi bảng tính

Quy tắc thông báo cho bạn biết khi có bất kỳ thay đổi nào đối với bảng tính.

Tạo quy tắc thông báo:

mẹo hay trong Google Sheets
 1. Trong Google Sheets, mở bảng tính mà bạn muốn đặt thông báo.
 2. Nhấp vào Tools (Công cụ) Notification rules (Quy tắc thông báo).
 3. Chọn thời điểm và cách bạn muốn nhận thông báo.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hộp kiểm vào ô

Sử dụng hộp kiểm để làm cho Trang tính tương tác hơn. Bạn có thể sử dụng hộp kiểm với biểu đồ, bộ lọc, bảng tổng hợp và công thức.

Thêm hoặc xóa hộp kiểm:

mẹo hay trong Google Sheets
 1. Trong Google Sheets, hãy mở bảng tính và chọn các ô mà bạn muốn có hộp kiểm.
 2. Nhấp vào Insert (Chèn) Checkbox (Hộp kiểm).
 3. (Tùy chọn) Để xóa các hộp kiểm, hãy chọn các hộp kiểm bạn muốn xóa và nhấn Delete (Xóa).

Lưu ý: Trong công thức, các hộp kiểm không được chọn có giá trị FALSE (loại trừ) và các hộp kiểm đã chọn có giá trị TRUE (bao gồm). Bạn có thể thấy giá trị trong thanh Công thức. Bạn cũng có thể thay đổi giá trị này.

Khóa các ô để ngăn chặn những thay đổi không mong muốn

Trong một File Sheets có nhiều người cùng chỉnh sửa, bạn muốn một ô dữ liệu nào đó không muốn bị chỉnh sửa. Trong Google Sheets sẽ hỗ trợ bạn việc này. 

mẹo hay trong Google Sheets

Bước 1: Trong Google Sheets, hãy mở bảng tính và chọn các ô mà bạn muốn ngăn chặn những thay đổi

Bước 2: Nhấn vào Data (Dữ liệu) > Protected sheets and ranges (Trang tính và dải ô được bảo vệ).

Bước 3: (Tùy chọn) Nhấn vào +Add a sheet or range (Thêm trang tính hoặc dải ô) 

Bước 4: Một menu sẽ mở phía bên phải xuất hiện

Bước 5: Nhấp vào và kéo các dữ liệu cần phải được bảo vệ.

Bước 6: Nhấn vào Set permissions (Đặt quyền)

Bước 6: Đặt quyền chỉnh sửa phạm vi: 

 • Show a warning when editing this range (Hiển thị cảnh cáo khi chỉnh sửa phạm vi này)
 • Restrict who can edit this range (Giới hạn người có thể chỉnh sửa phạm vi này):
 • Only you (Chỉ bạn)
 • Custom (Tùy chỉnh)

Sử dụng tìm và thay thế trong Google Sheets

mẹo hay trong Google Sheets
 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Google Sheets.
 2. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) và sau đó Find and replace (Tìm và thay thế).
 3. Bên cạnh Find (Tìm), hãy nhập từ bạn muốn tìm. Nếu bạn muốn thay thế từ, hãy nhập từ mới bên cạnh Replace with (Thay thế bằng).
 4. Tùy chọn: Thu hẹp tìm kiếm của bạn bằng cách sử dụng một tùy chọn bên dưới.
 • Match case (Khớp chữ hoa/chữ thường).
 • Match entire cell contents (Khớp toàn bộ nội dung).
 • Search using regular expressions (Tìm kiếm bằng cụm từ thông dụng).
 1. Để thay thế từ được đánh dấu, hãy nhấp vào Thay thế. Để thay thế từ mỗi khi nó được sử dụng, hãy nhấp vào Thay thế tất cả .Also search within formulas (Cũng tìm kiếm trong công thức).

Phân tách văn bản, xóa các ô trùng lặp hoặc cắt bỏ khoảng trắng

Phân tách dữ liệu thành các cột

Bạn có thể phân tách dữ liệu đã xác định rõ ràng, như văn bản được phân tách bằng dấu phẩy, thành nhiều cột bằng Google Sheets. Ví dụ: cột có tiêu đề “Họ, Tên” có thể được phân tách thành 2 cột: “Họ” và “Tên”.

 1. Trên máy tính, hãy mở một bảng tính trong Google Sheets.
 • Nếu dữ liệu đã có trong trang tính, hãy chọn các ô bạn muốn phân tách.
 • Nếu dữ liệu chưa có trong trang tính, hãy dán dữ liệu.
 1. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Data (Dữ liệu) sau đó Split text into columns (Phân tách văn bản thành các cột).
 2. (Tuỳ chọn) Hãy nhấp vào trình đơn thả xuống trong Separator (Dòng phân cách): 
 • Detect automatically (Tự động phát hiện)
 • Comma (Dấu phẩy)
 • Semicolon (Dấu chấm phẩy)
 • Period (Dấu chấm)
 • Space (Dấu cách)
 • Custom (Tùy chỉnh)

Lưu ý: Sau khi dán dữ liệu, bạn có thể nhấp vào phần Dán Dán sau đó Phân tách văn bản thành các cột.

Xóa hàng có dữ liệu lặp lại

 1. Trên máy tính, hãy mở một bảng tính trong Google Sheets.
 2. Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn loại bỏ nội dung trùng lặp.
 • Các ô có giá trị giống hệt nhau nhưng loại chữ, định dạng hoặc công thức khác nhau thì được coi là trùng lặp.
 1. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Data (Dữ liệu)sau đó Remove duplicates (Xóa bản trùng lặp).
 2. Chọn các cột cần bao gồm và liệu dữ liệu có các tiêu đề hay không.
 3. Nhấp vào phần Remove duplicates (Xóa bản trùng lặp).

Lưu ý: Nếu bạn chọn một ô duy nhất trong một dải ô, các ô chứa giá trị trùng lặp sẽ bị xóa cho toàn bộ dải ô đó.

Xóa dấu cách thừa

 1. Trên máy tính, hãy mở một bảng tính trong Google Sheets.
 2. Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn xóa dấu cách đầu câu, dấu cách cuối câu thừa hoặc dấu cách thừa.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Data (Dữ liệu) sau đó Trim whitespace (Cắt bỏ khoảng trống).

Đặt thông báo cho Google Sheets

Bạn sẽ không nhận được thông báo khi thực hiện thay đổi trên bảng tính của mình, nhưng bạn sẽ nhận được thông báo khi người khác thay đổi.

mẹo hay trong Google Sheets
 1. Mở một bảng tính trong Google Sheets trên máy tính.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Tool (Công cụ) sau đó Notification rules (Quy tắc thông báo).
 3. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn thực hiện các lựa chọn trong Notify me at abc@gmail.com when… (Thông báo cho abc@gmail.com tôi qua khi…)
mẹo hay trong Google Sheets
 • Any change are made (Mọi thay đổi được thực hiện):  Đặt thông báo khi có người thực hiện thay đổi đối với bảng tính.
 • A user submits a form (Người dùng gửi biểu mẫu): Đặt thông báo khi ai đó điền vào biểu mẫu.
 1. Trong Notify me with… (Thông báo cho tôi bằng) hãy lựa chọn thông báo mà bạn muốn:
 • Email – daily digest (Email – thông báo hàng ngày): Gửi bản tóm tắt hàng ngày về tất cả các thay đổi.
 • Email – right away (Email – ngay lập tức): Gửi email về mọi thay đổi.
 1. Nhấp vào phần Save (Lưu) > Done (Đã xong).

Hãy đồng hành cùng GCS trong các bài viết tiếp theo nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều điều thú vị trong Goolge Sheeets để giúp cho hoạt động quản trị doanh nghiệp của bạn trên môi trường Internet hiệu quả nhất.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – Đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

Cách trích xuất bảng tính từ Google Sheets sang Microsoft Excel

Cách trích xuất bảng tính từ Google Sheets sang Microsoft Excel

Khi bạn làm một công việc với các dãy số, các danh sách, các bảng cột dữ liệu,… bạn cần sử dụng bảng tính. Hiện nay các chương trình hay công cụ bản tính rất đa dạng và nhiều chức năng. Nhưng có lẽ ta không thể không nhắc tới Microsoft Excel và Google Sheets. Trong bài viết dưới đây GCS sẽ hướng dẫn bạn cách trích xuất bảng tính từ Google Sheets sang Microsoft Excel.

Hướng dẫn cách In các Sheet trong Google Sheets

Có 2 cách để bạn in bảng tính của mình: 

Cách 1: 

trích xuất bảng tính
 1. Trên máy tính, hãy mở một bảng tính tại trang sheets.google.com.
 2. Nếu bạn muốn in một phần của bảng tính, hãy chọn các ô hoặc trang tính.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần File (Tệp)sau đóPrint (In) .
 4. Nhấp vào mục Print (In).
 • Để in các ô bạn đã chọn ở bước hai, hãy nhấp vào mục Selected cells (Các ô đã chọn).
 • Để in trang tính bạn đã chọn ở bước hai, hãy nhấp vào mục Current sheet (Trang tính hiện tại).
 1. Nhấp vào mục Next (Tiếp theo).
 • Nếu bạn đang sử dụng Chrome, hãy nhấp vào mục In trong cửa sổ xuất hiện.
 • Nếu bạn đang sử dụng Firefox hoặc Safari, tệp PDF sẽ tự động tải xuống. Trong trình xem PDF, hãy chuyển đến mục Tệp sau đó In.

Cách 2: 

trích xuất bảng tính
 1. Trên máy tính, hãy mở một bảng tính tại trang sheets.google.com.
 2. Nếu bạn muốn in một phần của bảng tính, hãy chọn các ô hoặc trang tính.
 3. Trên thanh công cụ nhấp vào biểu tượng In .
 4. Nhấp vào mục Print (In).
 • Để in các ô bạn đã chọn ở bước hai, hãy nhấp vào mục Selected cells (Các ô đã chọn).
 • Để in trang tính bạn đã chọn ở bước hai, hãy nhấp vào mục Current sheet (Trang tính hiện tại).
 1. Nhấp vào mục Next (Tiếp theo).
 • Nếu bạn đang sử dụng Chrome, hãy nhấp vào mục In trong cửa sổ xuất hiện.
 • Nếu bạn đang sử dụng Firefox hoặc Safari, tệp PDF sẽ tự động tải xuống. Trong trình xem PDF, hãy chuyển đến mục Tệp sau đó In.

Cách trích xuất bảng tính từ Google Sheets sang Microsoft Excel

Trước khi bắt đầu, bạn đảm bảo rằng phông chữ và màu văn bản nhất quán trong toàn bộ tài liệu. Nếu Google Trang tính đang mở, hãy thực hiện các bước sau:

trích xuất bảng tính

Bước 1: Trên máy tính, hãy mở một bảng tính tại trang sheets.google.com.

Bước 2: Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần File (Tệp)sau đóDownload (Tải xuống).

Bước 3: Chọn định dạng file bạn muốn tải xuống:

trích xuất bảng tính
 • Microsoft Excel (.xlsx)
 • OpenDocument format (Định dạng OpenDocument) (.ods)
 • PDF document (Tài liệu PDF) (.pdf)
 • Web page (Trang web) (.html, zipped)
 • Comma-separated values (Các giá trị được phân cách bằng dấu phẩy) (.csv, current sheet)
 • Tab-separated values (Các giá trị được phân cách bằng tab) (.tsv, current sheet)

Tạo một bản sao cho trang tính

Sao chép bảng tính rất hữu ích để tạo mẫu. Ví dụ, nếu bạn viết nhiều kế hoạch dự án, hãy tạo bản sao của một kế hoạch. Sau đó, cập nhật từng bản sao cho một dự án mới mà không cần phải định dạng lại.

trích xuất bảng tính
 1. Nhấp vào File (Tệp) Make a copy (Tạo bản sao).
 2. (Tùy chọn) Bạn có thể đổi tên bản sao, thay đổi nơi bạn lưu bản sao đó trong Drive và chia sẻ bản sao đó với cùng các cộng tác viên.

Gửi bản sao qua email

Nếu bạn cần cộng tác với ai đó trên bảng tính của mình ở định dạng hoặc chương trình cũ, chẳng hạn như PDF hoặc Excel, bạn có thể gửi nó qua email dưới dạng tệp đính kèm.

trích xuất bảng tính
 1. Mở bảng tính và nhấp vào File (Tệp) Email Email as attachment (Email dưới dạng tệp đính kèm).
 2. Chọn một định dạng.
 3. Nhập địa chỉ email hoặc nhóm mà bạn muốn gửi bản sao.
 4. Thêm tin nhắn.
 5. Nhấp vào Send (Gửi).

Google Sheets có thể chạy macro Excel không?

Google Sheets không thể chạy macro Excel. Mỗi ứng dụng sử dụng macro, nhưng Excel và Google Sheets sử dụng ngôn ngữ tập lệnh khác nhau để lưu trữ và chạy macro của chúng. Các ngôn ngữ này không tương thích, vì vậy bất kỳ macro nào trong bảng tính Excel mà bạn nhập vào Google Slides sẽ cần được tạo lại sau khi bạn đã hoàn tất quá trình nhập.

Bây giờ bạn đã có thêm nhiều sự lựa chọn về các loại định dạng giúp tải các bảng dữ liệu về thiết bị của mình, linh hoạt hơn khi in ấn hay tùy chỉnh tiện lợi bất cứ nội dung nào sao cho đúng với mong muốn.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – Đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

công tác với đội nhóm

Cộng tác với đội nhóm của bạn trong Google Sheets

Cộng tác với đội nhóm của bạn bất cứ nơi đâu, trên bất kể các thiết bị khác nhau. Các cộng tác viên trên cùng một tài liệu có thể xem, bình luận hoặc chỉnh sửa tài liệu, tuỳ thuộc vào cách mà bạn phân quyền cho họ. Không có lý do gì mà phải gửi một email đính kèm các tài liệu hoặc gộp các tài liệu khác nhau vào chung một cái nữa.

Trong bài hướng dẫn này, GCS sẽ hướng dẫn bạn cách để cộng tác với đội nhóm trong Google Sheets, để chia sẻ các tài liệu của bạn giúp mọi người xem hoặc chỉnh sửa chúng, giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng. 

Chia sẻ bảng tính với nhiều người

Chia sẻ với những người cụ thể

 1. Mở tệp bạn muốn chia sẻ (mà bạn sở hữu hoặc có quyền chỉnh sửa).
 2. Nhấp vào Share (Chia sẻ).
 3. Nhập địa chỉ email hoặc nhóm mà bạn muốn chia sẻ.
 4. Chọn loại quyền truy cập bạn muốn cấp cho mọi người: Viewer (Người xem), Commenter (Người nhận xét), hoặc Editor (Người chỉnh sửa).
 5. Nhấp vào Send (Gửi).

Chia sẻ bằng liên kết

cộng tác với đội nhóm
 1. Mở tệp và nhấp vào Share (Chia sẻ).
 2. Trong Nhận liên kết, nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết).
 3. (Tùy chọn) Để thay đổi quyền, nhấp Change (Thay đổi), sau đó chọn Viewer (Người xem), Commenter (Người nhận xét), hoặc Editor (Người chỉnh sửa).
 4. Sao chép và dán liên kết vào email hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn chia sẻ.

Thêm nhận xét và giao nhiệm vụ

cộng tác với đội nhóm
 1. Trong Docs, Sheets, hoặc Slides, chọn văn bản bạn muốn nhận xét về.
 2. Nhấp vào Thêm bình luận .
 3. Nhập bình luận của bạn vào ô.
 4. (Tùy chọn) Để hướng công việc của bạn hoặc nhận xét đến một người cụ thể, hãy nhập dấu cộng (+) theo sau là địa chỉ email của họ. Bạn có thể thêm bao nhiêu người tùy thích. Mỗi người sẽ nhận được một email với nhận xét của bạn và một liên kết đến tệp.
 5. (Tùy chọn) Để gán nhận xét cho một người cụ thể, hãy chọn hộp Assign to (Chỉ định cho).
 6. Nhấp vào Comment (Nhận xét) hoặc Assign (Chỉ định).

Gửi email cho cộng tác viên

Để theo dõi một cuộc trò chuyện quá dài để có nhận xét, hãy gửi email cho cộng tác viên ngay từ Trang tính.

cộng tác với đội nhóm
 1. Nhấp vào File Email collaborators (Tệp Gửi email cho cộng tác viên).
 2. (Tùy chọn) Để xóa một cộng tác viên khỏi email, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh tên của họ.
 3. Thêm chủ đề và tin nhắn.
 4. (Tùy chọn) Để gửi bản sao của email cho chính bạn, hãy chọn hộp Send a copy (Gửi bản sao).
 5. Nhấp vào Send (Gửi).

Chuyển sang phiên bản cũ hơn hoặc đặt tên cho phiên bản

Nếu bạn sở hữu bảng tính hoặc có quyền truy cập chỉnh sửa vào nó, bạn có thể xem các phiên bản trước đây và khôi phục chúng.

Trang tính: Xem phiên bản hoặc khôi phục phiên bản

cộng tác với đội nhóm
 1. Chọn File Version history (Lịch sử phiên bản) See version history (Xem lịch sử phiên bản).
 2. (Tùy chọn) Để chỉ xem các phiên bản đã đặt tên trong danh sách, hãy nhấp vào Only show named versions (Chỉ hiển thị các phiên bản đã đặt tên).
 3. Nhấp vào dấu thời gian để xem phiên bản trước của tệp. Bên dưới dấu thời gian, bạn sẽ thấy:
 • Tên của bất kỳ ai đã chỉnh sửa tài liệu.
 • Một màu bên cạnh tên của mỗi người. Các chỉnh sửa họ đã thực hiện xuất hiện trong màu đó.
 1. (Tùy chọn) Để đặt phiên bản này thành phiên bản hoạt động, hãy nhấp vào Restore this version (Khôi phục phiên bản này).

Đặt tên cho một phiên bản

 1. Chọn File Version history (Lịch sử phiên bản) Name current version (Đặt tên cho phiên bản hiện tại).
 2. Nhập tên và nhấp vào Save (Lưu).

Tạo bộ lọc và chế độ xem lọc

Để lọc ra dữ liệu trong bảng tính, hãy tạo một bộ lọc. Nếu bạn muốn các bộ lọc không ảnh hưởng đến chế độ xem của bất kỳ ai khác, hãy tạo các chế độ xem bộ lọc.

Tạo bộ lọc

 1. Chọn một dải ô.
 2. Nhấp vào Data (Dữ liệu) Create a filter (Tạo bộ lọc).
 3. Chuyển đến đầu dải ô và nhấp vào Filter (Bộ lọc) Bộ lọc  để xem các tùy chọn bộ lọc.

Tạo chế độ xem bộ lọc

cộng tác với đội nhóm
 1. Bấm vào ô có dữ liệu.
 2. Nhấn vào Data (Dữ liệu)Filter views (Lọc chế độ xem)Create new filter view (Tạo chế độ xem bộ lọc mới).
 3. Trong tiêu đề cột, hãy nhấp vào danh sách và chọn dữ liệu bạn muốn lọc. Hoặc, trong hộp tìm kiếm, nhập văn bản để tìm kiếm dữ liệu bạn muốn lọc.
 4. Bấm OK.
 5. Trong hộp Name (Tên), hãy nhập tên cho chế độ xem bộ lọc của bạn.
 6. Nhấp vào Data (Dữ liệu)Filter views (Lọc chế độ xem) để mở chế độ xem bộ lọc của bạn bất kỳ lúc nào.

Bảo vệ nội dung

Nếu bạn có nội dung nhạy cảm trong bảng tính, bạn có thể hạn chế mọi người cập nhật nội dung đó.

cộng tác với đội nhóm
 1. Mở trang tính và nhấp vào Data (Dữ liệu) > Protected sheets and ranges (Trang tính và phạm vi được bảo vệ).
 2. Nhấp vào +Add a sheet or range (Thêm trang tính hoặc phạm vi).
 3. Nhấn Range (Phạm vi) bảo vệ một loạt các nội dung hoặc tấm để bảo vệ một tờ nói chung.
 4. Nhấp vào Set permissions (Đặt quyền) và chọn hiển thị cảnh báo hoặc hạn chế người có thể chỉnh sửa nội dung.
 • Chỉ bạn: Chỉ bạn (và chủ sở hữu nếu bạn không phải là chủ sở hữu) mới có thể chỉnh sửa phạm vi hoặc trang tính.
 • Chỉ miền: Nếu bạn sử dụng Google Trang tính cho cơ quan hoặc trường học, chỉ những người trong miền của bạn mới có thể chỉnh sửa phạm vi hoặc trang tính. Tùy chọn này chỉ xuất hiện khi mọi người trong miền của bạn có thể chỉnh sửa bảng tính.
 • Tùy chỉnh: Chỉ những người bạn chọn mới có thể chỉnh sửa phạm vi hoặc trang tính.
 • Sao chép quyền từ một phạm vi khác: Sử dụng lại cùng một quyền mà bạn đã thiết lập trên một tập hợp ô hoặc trang tính khác.
 1. Nếu bạn muốn hiển thị cảnh báo khi ai đó cố gắng cập nhật nội dung, hãy nhấp vào Show a warning when editing this range (Hiển thị cảnh báo khi chỉnh sửa phạm vi này) Done (Xong).

Hạn chế chia sẻ, tải xuống, in hoặc sao chép

Nếu bạn có nội dung nhạy cảm trong bảng tính, bạn có thể ngăn mọi người tải xuống, in hoặc sao chép nội dung đó.

cộng tác với đội nhóm
 1. Ở đầu bảng tính, nhấp vào Share (Chia sẻ).
 2. Ở dưới cùng, nhấp vào Advanced (Nâng cao).
 3. Chọn hộp Disable options to download, print, & copy for commenters and viewers (Vô hiệu hóa các tùy chọn để tải xuống, in và sao chép cho người nhận xét và người xem).
 4. Nhấp vào Done (Xong).

Đặt ngày kết thúc để chia sẻ

Đặt thời hạn chia sẻ

Khi bạn làm việc với những người bên ngoài tổ chức của mình, chẳng hạn như khách hàng hoặc đại lý, bạn có thể muốn hạn chế quyền truy cập của họ vào một số tệp nhất định khi dự án của bạn hoàn thành.

Đặt ngày hết hạn

cộng tác với đội nhóm
 1. Ở đầu bảng tính, nhấp vào Share (Chia sẻ).
 2. Nếu tệp chưa được chia sẻ, hãy chia sẻ nó.
 3. Nhấp vào Advanced (Nâng cao).
 4. Di chuột qua tên của một người và nhấp vào Đặt thời hạn .
 5. Thay đổi ngày hết hạn truy cập.
  Lưu ý: Bạn không thể đặt thời hạn cho ngày hiện tại. Nếu bạn cần hạn chế quyền truy cập ngay lập tức, chỉ cần hủy chia sẻ tệp.
 6. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi) Done (Đã xong).

Xem ai đã xem bảng tính

Trong Trang tính, nếu bạn có quyền chỉnh sửa đối với một bảng tính, bạn có thể thấy:

 • Nó được chia sẻ với ai
 • Ai đã xem nó
 • Biểu đồ về người xem theo thời gian

Để xem trang tổng quan Hoạt động, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Trang tổng quan hoạt động Bảng điều khiển hoạt động.

Nếu bạn không muốn lịch sử xem của mình xuất hiện trong trang tổng quan Hoạt động, bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – Đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

Sử dụng macro và tiện ích giúp bạn làm việc hiệu quả trong Google Sheets

Macro Google Sheets là gì?

Bạn hàng ngày phải làm việc với nhiều trang tính khác nhau, có quá nhiều tác vụ bạn thực hiện lặp đi lặp lại. Chẳng hạn như định dạng báo cáo theo một cách nhất định hoặc thêm cùng một biểu đồ vào dữ liệu bán hàng mới hoặc tạo công thức đặc biệt duy nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Macro là một chuỗi các hành động cụ thể cho phép bạn tự động hóa một loạt các thao tác để tăng năng suất. Tất cả hành động của bạn sẽ được lưu vào một file được liên kết với bảng tính mà chúng ghi lại.

Macro là một tính năng mạnh mẽ có thể làm mọi thứ cơ bản Sheets có thể làm. 

 • Áp dụng định dạng và kiểu dáng.
 • Tạo bảng tính hoàn toàn mới.
 • Sử dụng bất kỳ hàm, thanh công cụ, menu hoặc tính năng nào của Google Sheets.

Tại sao bạn nên sử dụng macro trong Google Sheets?

Macro trong Google Sheets giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho phép bạn tập trung vào hoạt động có giá trị cao hơn.

Macro giúp bạn tránh những sai lầm, đảm bảo tính nhất quán trong công việc, giảm cảm giác buồn chán trong công việc 

Và cuối cùng, chúng là một cánh cửa tuyệt vời vào thế giới tuyệt vời của mã hóa Apps Script, nơi bạn thực sự có thể tăng tốc các bảng tính của mình và hoạt động của Google Workspace (trước là G Suite).

Hoạt động Macro trong Google Sheets

Google Sheets cho phép bạn ghi lại các macro sao chép một loạt các tương tác giao diện người dùng cụ thể mà bạn xác định. Khi bạn đã ghi macro, bạn có thể liên kết macro đó với một phím tắt trong biểu mẫu Ctrl+Alt+Shift+Number. Bạn có thể sử dụng phím tắt đó để nhanh chóng thực thi lại các bước macro chính xác, thường là ở một nơi khác hoặc trên dữ liệu khác. Bạn cũng có thể kích hoạt macro từ menu Google Sheets > Macro.

Khi bạn ghi macro, Google Sheets sẽ tự động tạo chức năng Apps Script (chức năng macro) sao chép các bước macro. Hàm macro được thêm vào dự án Apps Script được liên kết với trang tính, trong một tệp có tiêu đề macros.gs. Trong trường hợp đã có một tệp dự án được liên kết với trang tính có tên đó, thì hàm macro sẽ được thêm vào nó. Google Sheets cũng tự động cập nhật tệp kê khai dự án tập lệnh, ghi lại tên và phím tắt được gán cho macro.

Vì mọi macro đã ghi đều được xác định hoàn toàn trong Apps Script nên bạn có thể chỉnh sửa chúng trực tiếp trong trình chỉnh sửa Apps Script. Bạn thậm chí có thể viết macro từ đầu trong Apps Script hoặc sử dụng các chức năng bạn đã viết và biến chúng thành macro.

Tự động hóa các tác vụ bằng macro

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại bằng macro trong Trang tính. Hoặc, nếu bạn cần các chức năng, menu hoặc cửa sổ tùy chỉnh, bạn có thể tạo chúng bằng Google Apps Script.

Xem lại các phương pháp hay nhất về macro

 • Giới hạn số lượng hành động trong macro để có hiệu suất tối ưu.
 • Sử dụng macro cho các hoạt động lặp lại thường xuyên không cần cấu hình nhiều.
 • Sử dụng các phím tắt macro duy nhất. Bạn có thể có tối đa 10 phím tắt trên mỗi trang tính. Mở macro bổ sung từ Macro công cụ .
 • Giảm trùng lặp macro bằng cách áp dụng macro được tạo cho một ô cho một phạm vi ô bằng cách chọn toàn bộ phạm vi ô và sau đó kích hoạt macro. 
 • Các tập lệnh macro dành riêng cho từng trang tính và chỉ có thể được sử dụng trong Trang tính — chúng sẽ không hoạt động trong Google Tài liệu, Biểu mẫu hoặc Trang trình bày.

Ghi lại một macro:

sử dụng Macro
 1. Trong Trang tính, mở bảng tính và nhấp vào Tools (Công cụ) Macros Record macro (Ghi macro).
 2. Chọn loại tham chiếu ô để sử dụng.
 3. Hoàn thành tác vụ bạn muốn ghi và nhấp vào Save (Lưu).
 4. Đặt tên cho macro và nhấp vào Save (Lưu).
 5. Nhấp vào Tools (Công cụ) Macros của bạn để chạy macro.

Tạo một tập lệnh:

 1. Nhấp vào Tools (Công cụ) Script editor (Biên tập kịch bản).
 2. Tạo kịch bản của bạn.

Chuyển đổi macro Excel sang Google Sheets

Bạn có thể chuyển đổi macro trong bảng tính Microsoft Excel sang Google Sheets bằng cách tạo lại chúng bằng Google Apps Script. Apps Script hỗ trợ macro trong Trang tính, giống như Microsoft Visual Basic cho Ứng dụng đối với Excel. 

Tạo lại và chỉnh sửa macro trong Trang tính bằng Apps Script:

 1. Ghi lại các macro trong bảng tính Excel ban đầu của bạn mà bạn cần tạo lại trong Trang tính.
 2. Trong Trang tính , mở bảng tính và nhấp vào Tools (Công cụ) Macros Record macro (Ghi macro).
 3. Chọn loại tham chiếu ô để sử dụng và nhấp vào Save (Lưu).
 4. Hoàn thành tác vụ bạn muốn ghi và nhấp vào Save (Lưu).
 5. Nhập tên cho macro và tùy chọn số phím tắt và nhấp vào Save (Lưu).
 6. Nhấp vào Tools (Công cụ) MacrosManage macros (Quản lý macro) để chỉnh sửa tập lệnh của bạn.
 7. Bên cạnh macro mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào Thêm Edit script (Chỉnh sửa tập lệnh).
 8. Trong phần macro.gs, hãy thực hiện các thay đổi của bạn đối với mã. Nếu cần, hãy sử dụng tài liệu Sheets Apps Script hoặc tìm kiếm trực tuyến khái niệm JavaScript mà bạn cần.
 9. Nhấp vào Lưu macro  và đóng tab để quay lại bảng tính của bạn.
 10. Lặp lại các bước 2 – 7 cho bất kỳ macro bổ sung nào mà bạn muốn tạo lại từ bảng tính ban đầu của mình.

Kích hoạt macro trong Trang tính

 1. Nhấp vào Tools (Công cụ) Macros đã lưu của bạn. Bạn cũng có thể chạy macro của mình bằng cách sử dụng phím tắt của nó.
 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn chạy macro, hãy cho phép ủy quyền.

Làm được nhiều việc hơn với các tiện ích bổ sung

Sử dụng các tiện ích bổ sung có sẵn để làm được nhiều việc hơn với Trang tính. Dưới đây là một số điều bạn có thể làm:

Tải xuống các tiện ích bổ sung:

sử dụng Macro
 1. Nhấp vào Add-ons (Tiện ích bổ sung) Get add-ons (Nhận tiện ích bổ sung).
 2. (Tùy chọn) Để xem mô tả về tiện ích bổ sung, hãy trỏ vào nó hoặc nhấp vào nó để xem mô tả đầy đủ.
 3. Nhấp vào tiện ích bổ sung bạn muốn cài đặt và nhấp vào Free (Miễn phí).
 4. Nếu cần, hãy xem lại thông báo truy cập và nhấp vào Allow (Cho phép).

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – Đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

biểu đồ hoá dữ liệu

Cách biểu đồ hoá để đơn giản quá trình thu thập, phân tích dữ liệu trong Google Sheets

Bạn có đang bị ngộp thở trong data khổng lồ. Bạn đang sử dụng Google Sheets. Vậy hãy tận dụng triệt để các biểu đồ hoá dữ liệu để thu thập, phân tích một cách hiệu quả và cho kết quả cao nhất.

Thêm biểu đồ trong Microsoft Excel và Google Sheets

Biểu đồ là một trong những thành phần không thể thiếu trong quá trình thu thập và phân tích dữ liệu. Khi nhìn các số liệu được biểu diễn trên biểu đồ chúng ta thấy trực quan và dễ hiểu hơn nhiều so với nhìn vào các con số trong bảng báo cáo.

Thêm biểu đồ trong Microsoft Excel

Bước 1: Chọn bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ

Bước 2: Trong thẻ Insert, chọn nhóm Chart và chọn loại biểu đồ phù hợp

 biểu đồ hoá

Bước 3: Vẽ ra vị trí bất kỳ trong Sheet

Nếu biểu đồ chưa đúng hoặc cần thay đổi dữ liệu nạp vào biểu đồ, chọn thẻ Chart Tools (thẻ này xuất hiện khi bấm chọn biểu đồ), chọn tiếp thẻ Design, rồi chọn tới chức năng Select Data

Bước 4: Trang trí biểu đồ

Thêm biểu đồ trong Google Sheets

 1. Trong bảng tính, hãy đánh dấu phạm vi dữ liệu mà bạn muốn tạo biểu đồ.
 2. Nhấp vào Insert (Chèn)sau đó Charts (biểu đồ).
 3. (Tùy chọn) Để tùy chỉnh biểu đồ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm nhấp chọn Edit charts (Chỉnh sửa biểu đồ).

Nhận biểu đồ tự động

Biểu đồ là dạng phân tích dữ liệu bạn thường thấy và Sheets giống như một chuyên gia phân tích xử lý dữ liệu bằng biểu đồ tự động cho bạn vậy. Việc bạn làm còn là ngồi đợi kết quả.

Nhận tóm tắt và biểu đồ về dữ liệu của bạn bằng cách nhấp vào nút trong Sheets. Nó giống như có một chuyên gia phân tích dữ liệu ngồi bên cạnh bạn. 

 biểu đồ hoá

Sheets: Nhận biểu đồ tự động

 1. Trong bảng tính, hãy chọn một phạm vi ô, cột hoặc hàng. Nếu không, bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết dựa trên vị trí con trỏ của bạn.
 2. Ở dưới cùng, nhấp vào biểu tượng Explore (Khám phá) Mở Khám phá.
 3. Chọn một sự lựa chọn:
 • Trỏ vào biểu đồ và nhấp vào biểu tượng Chèn biểu đồ Chèn biểu đồ.
 • Đặt câu hỏi về dữ liệu của bạn trong Answers (Câu trả lời).
  Kết quả có thể bao gồm các biểu đồ. Để thêm một, hãy trỏ chuột vào nó và nhấp vào biểu tượng Chèn biểu đồ Chèn biểu đồ.

Mẹo: Để tùy chỉnh biểu đồ, hãy nhấp vào Thêm, chọn Edit chart (Chỉnh sửa biểu đồ), Customize (Tùy chỉnh).

Thêm biểu đồ vào Tài liệu và Trang trình bày

Hướng dẫn sao chép và dán biểu đồ Excel sang Microsoft Word, Microsoft PowerPoint

Bước 1:

Trước tiên bạn cũng phải tạo biểu đồ trong Excel dựa vào bảng số liệu trong Excel. Sau đó nhấn vào biểu đồ rồi nhấn tổ hợp Ctrl + C, hoặc nhấn vào mục Copy ở phía trên.

 biểu đồ hoá

Bước 2:

Trong giao diện Word chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để dán biểu đồ vào Word.

Để chỉnh sửa lại biểu đồ chúng ta click đúp chuột trực tiếp vào biểu đồ. Khi đó hiển thị các nhóm chỉnh sửa ở bên trên thanh công cụ. Để chỉnh sửa lại số liệu chúng ta nhấn vào Edit Data.

 biểu đồ hoá

Hướng dẫn sao chép và dán biểu đồ Google Sheets sang Docs (Trang Tài liệu), Slides (Trang trình bày)

Giúp mọi người trực quan hóa dữ liệu trong bản trình bày hoặc tài liệu bằng cách thêm biểu đồ từ Sheets. Nếu dữ liệu nguồn thay đổi, bạn có thể cập nhật biểu đồ bằng cách nhấp vào nút.

 biểu đồ hoá
 1. Trong Sheets, mở bảng tính và trong biểu đồ, nhấp vào biểu tượng Thêm , chọn Copy chart (Sao chép biểu đồ).
 2. Trong Docs (Trang Tài liệu) hoặc Slides (Trang trình bày), hãy paste biểu đồ.
 3. Chọn một sự lựa chọn:
 • Để cập nhật biểu đồ nếu dữ liệu nguồn thay đổi, hãy chọn Link to spreadsheet (Liên kết tới bảng tính). Sau đó, nếu dữ liệu nguồn thay đổi, ở đầu biểu đồ, hãy nhấp vào Update (Cập nhật).
 • Để giữ cho biểu đồ không được liên kết (không được cập nhật), hãy chọn Dán bỏ liên kết.
 1. Nhấp vào Dán.

Các hàm trong Sheets và Excel

Một số chức năng độc đáo trong Sheets:

 • Filter: Trả về phiên bản đã lọc của phạm vi nguồn, chỉ trả về các hàng hoặc cột đáp ứng các điều kiện đã chỉ định.
 • Sortn: Trả về một số mục được chỉ định trong tập dữ liệu sau khi sắp xếp.
 • Sparkline: Tạo một biểu đồ thu nhỏ trong một ô.
 • Query: Chạy truy vấn Ngôn ngữ truy vấn API trực quan hóa của Google trên toàn bộ dữ liệu.
 • Google Finance: Nhận thông tin chứng khoán hiện tại hoặc lịch sử từ Google Finance.
 • Google Translate: Dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
 • Importrange: Nhập một dải ô từ một bảng tính được chỉ định.

Chèn bảng tổng hợp trong Microsoft Excel và Google Sheets

Chèn bảng tổng hợp trong Microsoft Excel

Để chèn một bảng tổng hợp, hãy thực hiện các bước sau.

1. Nhấp vào bất kỳ ô đơn nào bên trong tập dữ liệu.

2. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, hãy bấm Pivot Table.

 biểu đồ hoá

Hộp thoại sau xuất hiện. Excel tự động chọn dữ liệu cho bạn. Vị trí mặc định cho một bảng tổng hợp mới là New Worksheet.

3. Bấm OK.

 biểu đồ hoá

Thêm một bảng tổng hợp mới trong Google Sheets

 biểu đồ hoá
 1. Đánh dấu dữ liệu trong bảng tính của bạn.
 2. Nhấp vào Data, chọn Pivot Table (bảng Tổng hợp). Một bảng tổng hợp mở ra trong một Sheets (tab) mới.
 3. Trong trình chỉnh sửa bảng tổng hợp, hãy thêm hàng, cột, giá trị và bộ lọc.

Nhận bảng tổng hợp tự động trong Google Sheets

 biểu đồ hoá
 1. Trong bảng tính của bạn có chứa dữ liệu nguồn, hãy nhấp vào biểu tượng Khám phá Mở Khám phá.
 2. Chọn một sự lựa chọn:
 • Trỏ vào bảng tổng hợp và nhấp vào biểu tượng Chèn bảng tổng hợp Thêm bảng.

Đặt câu hỏi về dữ liệu của bạn trong Answers (Câu trả lời). Kết quả có thể bao gồm bảng tổng hợp. Để thêm một bảng, hãy trỏ chuột vào nó và nhấp vào biểu tượng Chèn bảng tổng hợp Thêm bảng.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

quản lý dữ liệu google sheets

Những cách cơ bản để quản lý dữ liệu Google Sheets

Bạn đang cùng GCS đi vào hành trình khám phá những tiện ích của công cụ Google Sheets trong bộ công cụ Google Workspace (trước đây là G Suite). Hãy tiếp tục đồng hành cùng GCS đi tìm hiểu cách quản lý dữ liệu Google Sheets ngay trong bài viết dưới đây nhé. 

Thực hiện các thao tác cơ bản

quản lý dữ liệu Google Sheets

Trong Google Sheets các chức năng của một trang tính cơ bản vẫn không có gì thay đổi so với chức năng cơ bản của excel.

Do vậy, hầu hết các thao tác cơ bản hoạt động theo cùng một cách trong Google Sheets và Microsoft Excel, chẳng hạn như:

 • Di chuyển hàng và cột
 • Thêm hoặc xóa hàng hoặc cột
 • Thêm chức năng (tên chức năng giống nhau)
 • In bảng tính
 • Sao chép và dán dữ liệu

Đây là các thao tác cơ bản nhất mọi người thường gặp khi sử dụng Microsoft Excel và Google Sheets cũng không ngoại lệ.

Tìm kiếm Data 

Cách tìm kiếm data trên Google Sheets không khác gì so với Excel, mà còn được tối ưu gọn gàng hơn trên thanh công cụ góc bên trái.

Tìm kiếm data dễ dàng chỉ cần vài thao tác đơn giản, không bị phức tạp hóa các chức năng. Bảng dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cụ thể hơn về cách tìm kiếm data trên Google Sheets và có sự so sánh với Excel.

Cách để Find & Select (Tìm và chọn) trong Microsoft Excel

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần tìm kiếm. Để tìm kiếm trên toàn bộ tập tin, nhấp chuột vào bất kỳ ô nào trên trang hoạt động.

Bước 2: Mở hộp thoại Find and Replace trong Excel bằng cách nhấn phím tắt Ctrl + F. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn chuột vào tab Home > Editing > Find & Select > Find

quản lý dữ liệu Google Sheets

Bước 3: Trong ô Find what, gõ vào ký tự mà bạn đang muốn tìm kiếm (văn bản hay dạng số) và nhấn chuột chọn Find All hoặc Find Next.

Khi bạn chọn Find Next, Excel sẽ chọn giá trị tìm kiếm xuất hiện đầu tiên trên bảng tính, nhấn chuột lần thứ hai sẽ chọn giá trị xuất hiện thứ hai và cứ như vậy.

Khi bạn chọn Find All, Excel sẽ mở ra một danh sách liệt kê tất cả các lần xuất hiện của giá trị tìm kiếm, và bạn có thể nhấn chuột chọn bất kỳ mục nào trong danh sách để điều hướng đến ô tương ứng.

Cách để Find & Replace (Tìm và thay thế) trong Google Sheets

quản lý dữ liệu Google Sheets
 1. Trong Google Sheets , mở bảng tính và nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) sau đó chọn Find and replace (Tìm và thay thế).
 2. Bên cạnh Find (Tìm), nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm.
 3. Bên cạnh Replace with (Thay thế bằng), nhập dữ liệu mới.
 4. Bên cạnh Search (Tìm kiếm), hãy chọn Google Sheets bạn muốn tìm kiếm.
 5. (Tùy chọn) Để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn, hãy chọn các tùy chọn bổ sung.
  Bạn có thể làm cho tìm kiếm của mình phân biệt chữ hoa chữ thường, tìm các kết quả phù hợp chính xác, sử dụng biểu thức chính quy hoặc tìm kiếm trong công thức.
 6. Chọn một tùy chọn để thay thế dữ liệu:
 • Để thay thế từng trường hợp một, hãy nhấp vào Find (Tìm) sau đó chọn Replace Thay thế).
 • Để thay thế tất cả các trường hợp, hãy nhấp vào Replace all (Thay thế tất cả).

Xem các thay đổi đối với Data

Bạn muốn xem lại các phiên bản trước hay muốn thay đổi phiên bản hiện tại dù trên Excel hay Google Sheets thực hiện vô cùng đơn giản:

Trong Google Sheets bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản có khi chỉ là 1 – 2 cú nhấp chuột là ta có thể xem và thay đổi các phiên bản mà ta muốn khôi phục, hay thay đổi. Bảng bên dưới sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách sử dụng trong Google Sheets và trong cả excel như thế nào.

Theo dõi các thay đổi trong Microsoft Excel

Để bật Theo dõi Thay đổi:

Theo dõi các thay đổi trong Microsoft Excel
 1. Từ tab Review, nhấp vào lệnh Track Changes (Theo dõi Thay đổi), sau đó chọn Highlight Changes (Đánh dấu các Thay đổi) từ trình đơn thả xuống.
 2. Các Highlight Changes (Đánh dấu các Thay đổi) hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn hộp bên cạnh  Track changes while editing (Theo dõi thay đổi trong khi chỉnh sửa). Xác minh rằng hộp được chọn cho các Highlight changes on screen (Đánh dấu các thay đổi trên màn hình), sau đó bấm OK.
 3. Nếu được nhắc, hãy bấm OK để cho phép Excel lưu sổ làm việc của bạn.
 4. Theo dõi Thay đổi sẽ được bật. Hình tam giác và màu đường viền sẽ xuất hiện trong bất kỳ ô nào bạn chỉnh sửa. Nếu có nhiều người đánh giá, mỗi người sẽ được chỉ định một màu khác nhau.
 5. Chọn ô đã chỉnh sửa để xem tóm tắt các thay đổi được theo dõi. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã thay đổi nội dung của ô D14 từ để làm quen với nhóm của bạn.
quản lý dữ liệu Google Sheets

Cách để xem lịch sử phiên bản trên Google Sheets

Lịch sử phiên bản cho biết ai đã thực hiện thay đổi (và thời điểm) đối với bảng tính. 

quản lý dữ liệu Google Sheets
 1. Trong Google Sheets, hãy mở tệp.
 2. Nhấp vào File chọn Version history (Lịch sử phiên bản) chọn See version history ( Xem lịch sử phiên bản).

Cách xem những ai đã nhận xét, chỉnh sửa, di chuyển hoặc chia sẻ bảng tính.

Cách xem những ai đã nhận xét, chỉnh sửa, di chuyển hoặc chia sẻ bảng tính.
 1. Mở Drive và nhấp một lần vào bảng tính để chọn nó.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Xem chi tiết .
 3. Nhấp vào Activity (Hoạt động).

 Hạn chế chia sẻ dữ liệu

Một tính năng rất hay và thú vị trong Google Sheets bạn cần lưu ý tới đó là:

quản lý dữ liệu Google Sheets
 1. Trong bảng tính bạn là chủ sở hữu, hãy nhấp vào Share (Chia sẻ).
 2. Nhấp vào Advanced (Nâng cao).
 3. Chọn một hoặc cả hai hộp sau:
 • Prevent editors from changing access and adding new people (Ngăn người chỉnh sửa thay đổi quyền truy cập và thêm người mới)
 • Disable options to download, print, and copy for commenters and viewers (Tắt các tùy chọn tải xuống, in và sao chép cho người nhận xét và người xem)
 1. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).
 2. Nhấp vào Done (Xong).

Một tính năng rất hay và thú vị khi bạn có thể hạn chế được những thành viên không có vai trò trong file đó. Tính bảo mật file cho doanh nghiệp của bạn sẽ được nâng cao hơn.

Sử dụng phím tắt

Bạn muốn các thao tác trở nên nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian Google Sheets có vô vàn các phím tắt giúp bạn tiết kiệm thời gian và thao tác.

Google Sheets: Xem danh sách đầy đủ các phím tắt

 1. Mở Google Sheets.
 2. Đối với Windows và Chrome OS, nhấn Ctrl + / .
 3. Đối với Mac, nhấn ⌘ + / .

Google Sheets một công cụ tuyệt vời mà Google mang đến cho bạn trải nghiệm quen thuộc cũng có chút mới lạ và đầy thú vị. Cùng chờ đón thêm những bài viết đầy điều bí ẩn dần được bật hé lộ sắp tới nhé.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

6 phương pháp hay nhất về google sheets và excel

6 phương pháp hay nhất về Google Sheets và Excel bạn cần biết

Tương tác, cộng tác, làm việc với mọi người dễ dàng hơn cho dù có sử dụng Excel hay là Google Sheets. Dưới đây là 6 phương pháp hay nhất về Google Sheets và Excel bạn cần biết, GCS muốn chia sẻ tới bạn để công việc trở nên hiệu quả nhất.

Làm việc với các file Excel trong Drive

Có nhiều cách khác nhau để làm việc với file Microsoft Excel. Bạn có thể: 

 • Nhập dữ liệu Excel vào Google Sheets (Trang tính).
 • Chuyển đổi file Excel sang Google Sheets (Trang tính).
 • Chỉnh sửa file Excel trong Drive mà không cần chuyển đổi chúng.
 • Chuyển đổi file Google Sheets (Trang tính) sang Excel hoặc các định dạng khác.

Sử dụng Excel và Google Sheets cùng nhau

Nếu nhóm của bạn sử dụng Microsoft Excel và Google Sheets (Trang tính), đây là một số phương pháp hay nhất về thời điểm sử dụng từng sản phẩm.

Chuyển đổi bảng tính Excel hiện có sang Google Sheets (Trang tính) nếu:

 • Bạn cần cộng tác hoặc chỉnh sửa đồng thời với nhóm của mình.
 • Tập dữ liệu của bạn có từ 5 triệu ô trở xuống.

Tiếp tục làm việc trong bảng tính Excel hiện có của bạn nếu:

 • Tập dữ liệu của bạn lớn hơn 5 triệu ô.
 • Bạn đang sử dụng tiện ích bổ sung Hyperion với Excel.
 • Nếu bạn sử dụng các loại biểu đồ hiếm, chẳng hạn như biểu đồ kim tự tháp 3D hoặc biểu đồ hình tròn.

Chỉnh sửa file Excel trong Google Sheets

Mở file Excel từ Drive và chỉnh sửa file đó trong Google Sheets (Trang tính). Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được lưu ở định dạng Excel gốc. 

Chỉ trình duyệt Chrome

 1. Đảm bảo rằng tiện ích mở rộng Office Editing for Docs, Google Sheets và Slides chưa được cài đặt:
  • Mở Trình duyệt Chrome và ở góc trên bên phải, nhấp vào biểu tượng MoreMore Tools (Công cụ khác)Extensions (tiện ích mở rộng)
  • Nếu bạn thấy tiện ích mở rộng Office Editing for Docs, Google Sheets và Slides, hãy nhấp vào Remove (Xóa).
 2. Trong Drive, kích đúp vào file Excel.
  Bản xem trước file của bạn sẽ mở ra.
 3. Ở trên cùng, nhấp vào Open with Google Sheets (Mở bằng Google Trang tính).

Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa, chia sẻ, xem lịch sử phiên bản, cộng tác trong thời gian thực với những người khác và hơn thế nữa. Tất cả các thay đổi bạn thực hiện sẽ được lưu vào file Microsoft Office gốc. 

Nhập dữ liệu Excel vào Google Sheets

Bạn có thể nhập dữ liệu từ file Excel sang file Google Sheets (Trang tính) mới (hoặc hiện có). File Excel của bạn sẽ không bị thay đổi, ngay cả khi bạn thay đổi file Google Sheets (Trang tính).

6 phương pháp hay nhất
 1. Trong Google Sheets (Trang tính), tạo mới hoặc mở một bảng tính hiện có.
 2. Nhấp vào File sau đó cho Import.
 3. Chọn file Excel và nhấp vào Select (Chọn).
 4. Chọn một tùy chọn nhập:
 • Tạo bảng tính mới
 • Chèn (các) trang tính mới
 • Thay thế bảng tính
 1. Nhấp vào Import data (Nhập dữ liệu).
 2. Nếu được nhắc, hãy nhấp vào Open now (Mở ngay).

Chuyển đổi file Excel sang Google Sheets

Thay vì nhập dữ liệu, bạn có thể chuyển đổi file Excel sang Trang tính và tiếp tục làm việc với file đó trong Trang tính. file Excel của bạn sẽ không bị thay đổi.

6 phương pháp hay nhất
 1. Mở  Drive và nhấp đúp vào file Excel.
  Bản xem trước file của bạn sẽ mở ra.
 2. Ở trên cùng, nhấp vào Open with Google Sheets (Mở bằng Google Trang tính).
 3. Nhấp vào file sau đó chọn Save as Google Sheets (Lưu dưới dạng Google Trang tính).

Để tự động chuyển đổi tất cả các file Office tải lên trong tương lai sang Google Trang tính: 

 1. Trong  Drive, ở trên cùng, nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó chọn Settings (Cài đặt).
 2. Bên cạnh Chuyển đổi file tải lên, hãy bật Convert uploaded files to Google Docs editor format (Chuyển đổi file đã tải lên sang định dạng trình chỉnh sửa Google Tài liệu).
  Lưu ý: Các file đã tải lên trước đó sẽ không được chuyển đổi.

Trong Drive, bạn sẽ thấy file Excel và file Trang tính mới. Bạn có thể giữ hoặc xóa file Excel. Nếu bạn giữ file Excel, để tránh nhầm lẫn, bạn có thể đổi tên nó thành một cái gì đó như [Đã lưu trữ] My docs.xls.

Mẹo: Sử dụng các biểu tượng này để nhanh chóng phân biệt Google Sheets (Trang tính) và file Excel trong Drive: 

Trang tínhTrang tính  ExcelExcel

Chia sẻ bản sao của file Trang tính ở định dạng Excel

Bạn có thể làm việc trên bảng tính trong Google Sheets (Trang tính) và sau đó gửi bản sao qua email dưới dạng file Excel (hoặc PDF).

 1. Trong Google Sheets (Trang tính), hãy mở file.
 2. Nhấp vào File sau đó chọn Email as attachment (Email dưới dạng file đính kèm).
 3. Trong Attach as (Đính kèm dưới dạng), chọn Microsoft Excel.
 4. Nhập địa chỉ email, chủ đề và tin nhắn.
 5. (Tùy chọn) Chọn hộp Send a copy to myself (Gửi bản sao cho chính tôi).
 6. Nhấp vào Send (Gửi).

Bạn cũng có thể tải xuống bản sao của file Trang tính ở định dạng Excel, PDF, CSV, ODS hoặc các định dạng khác. 

 1. Trong Trang tính, nhấp vào File sau đó chọn Download as.
 2. Chọn định dạng file bạn muốn tải xuống.

Vừa rồi là 6 phương pháp hay nhất mà GCS đã chia sẻ tới bạn về Google Sheets và Excel mong rằng nó sẽ hữu ích cho bạn và doanh nghiệp của mình nhé.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – Đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

Website: www.gcs.vnwww.hvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/gcsdotvn

truy cập vào google sheets

Cách truy cập vào Google Sheets (Trang tính) một cách nhanh chóng

Làm việc trên Sheets,  bạn thường truy nó bằng cách nào?

Truy cập trực tiếp vào địa chỉ trang web nhưng khi bạn đang ở trong một ứng dụng khác như Google Drive, hay đang ở giao diện màn hình chính của thiết bị việc truy cập thông thường sẽ làm bạn mất khá nhiều thời gian. GCS đem tới các bạn một số cách hữu ích để truy cập và thao tác ngay trên giao diện màn hình thiết bị hay Google Drive,… mà bạn cần biết.

Dưới đây là một số cách giúp bạn truy cập vào Google Sheets một cách nhanh chóng:

Truy cập Sheets (Trang tính) trên thiết bị của bạn

Bạn có thể mở Sheets (Trang tính) bằng bất kỳ cách vị trí nào dưới đây:

truy cập vào google sheets
 • Mở bằng mọi trình duyệt web và truy cập vào sheets.google.com.
 • Truy cập Google Drive, chọn New (Mới)Google Sheets (Google Trang tính) và tạo mới hoặc chọn từ một bản mẫu cho trước.
 • Hầu hết các trang của Google — Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào App Launcher chọn Sheets và mở Sheets.
 • Trên thiết bị Android — Cài đặt và mở ứng dụng Android.
 • Thiết bị iOS của Apple — Cài đặt và mở ứng dụng iOS.

Lưu ý: Các hướng dẫn trong hướng dẫn trên đây dành cho  truy cập web.

(Tùy chọn) Thêm nhiều Tài khoản Google

Bạn muốn có nhiều hơn một tài khoản Google? Bạn muốn nhanh chóng chuyển đổi giữa chúng bằng cấu hình Chrome. Hãy làm theo các bước dưới đây:

truy cập vào google sheets
 1. Trong trình duyệt Chrome, ở góc trên cùng bên phải bên cạnh thanh địa chỉ, nhấp vào hình ảnh hồ sơ của bạn.
 2. Sau đó nhấp vào Manage People (Quản lý tài khoản).
 3. Tiếp đó nhấp vào Add Persons (Thêm người).
 4. Rồi nhập tên, chọn hình ảnh đại diện và nhấp vào Add (Thêm).
 5. Sau đó bạn cũng đã đăng nhập được bằng Tài khoản Google bạn vừa thêm.
  (Tất cả cài đặt và dấu trang sẽ tự động được đồng bộ hóa)
 6. Nhấp vào hình ảnh profile của bạn và chọn một profile, tài khoản khác để chuyển đổi giữa các tài khoản.

Nếu bạn không chắc mình hiện đang sử dụng tài khoản nào, hãy nhấp vào tên của bạn và xem profile nào ở trên cùng đó chính là tài khoản bạn đang sử dụng.

Tạo dấu trang trình duyệt

Bạn thường xuyên truy cập vào sheets? Bạn có thể thêm nó vào thanh dấu trang trên trình duyệt của mình để truy cập chúng lần tới chỉ bằng một cú kích chuột. Đánh dấu trang giúp bạn truy cập những trang web ưa thích nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng.

truy cập vào google sheets
 1. Trong Trình duyệt Chrome, mở Sheets (Trang tính).
 2. Ở góc trên bên phải, nhấp vào Thêm chọn Bookmarks (Dấu trang).
 3. Tôi đảm bảo với bạn rằng trang được thêm vào dấu trang sẽ Hiển thị Thanh dấu trang có dấu kiểm bên cạnh.

Hoặc: Trong thanh địa chỉ, nhấp vào biểu tượng Dấu trang Ngôi sao để thực hiện dấu trang.

Nếu bạn không sử dụng Chrome, hãy làm theo hướng dẫn của trình duyệt để đánh dấu trang sheets.google.com.

Thêm lối tắt trên màn hình cho Sheets – Trang tính (chỉ dành cho Windows)

Nếu đang sử dụng Microsoft Windows, bạn có thể thêm lối tắt vào Sheets (Trang tính) trên màn hình của mình để truy cập Sheets nhanh chóng hơn.

truy cập vào google sheets
 1. Chuyển đến màn hình thiết bị của bạn sau đó nhấp chuột phải.
 2. Chọn New (Mới)Shortcut (Lối tắt).
 3. Đối với vị trí, hãy nhập https://sheets.google.com.
 4. (Tùy chọn) Để đặt tên cho lối tắt của bạn, nhập tên bạn muốn.
 5. Nhấp vào Finish (Hoàn thành).

Vậy là lối tắt cho Sheets tại màn hình chính đã được tạo ra.

Làm việc ngoại tuyến (chỉ dành cho Chrome)

Khi bạn bật truy cập ngoại tuyến, các file gần đây nhất của bạn sẽ tự động được lưu để sử dụng ngoại tuyến.

truy cập vào google sheets
 1. Cài đặt tiện ích mở rộng Google Sheets (Google Tài liệu) Ngoại tuyến .
 2. Trong Drive, nhấp vào Cài đặt Cài đặtSettings (Cài đặt).
 3. Trong phần Ngoại tuyến, hãy chọn hộp Create (Tạo), open (mở)edit (chỉnh sửa) các file Google Docs (Trang tài liệu), Sheets (Trang tính) Slides (Trang trình bày) gần đây của bạn trên thiết bị của mình khi ngoại tuyến.
 4. Nhấp vào Done (Xong).
 5. Nhấp chuột phải vào file và bật Available offline (Khả dụng ngoại tuyến).

Truy cập file ngoại tuyến từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn, để xem Truy cập file Drive được lưu trữ mà không cần Internet.

Giờ đây bạn đã biết cách truy cập vào Google Sheets với nhiều cách khác nhau giúp cho bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Hãy cùng với GCS khám phá sâu hơn các tính năng vô cùng hữu ích của Gooogle Sheets trong các bài viết tiếp theo nhé.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

quản lý lịch trình

Sắp xếp và quản lý lịch trình nhanh chóng bằng cách truy cập Google Calendar, Keep và Tasks

Dễ dàng sắp xếp và quản lý lịch trình công việc, đưa ra các list công việc cần làm ngay trên ứng dụng của Google Workspace (trước đây là G Suite). Giúp bạn đơn giản hóa, tự động hóa được quy trình làm việc một cách khoa học. Với bộ ba ứng ứng dụng: Google Calendar, Google Keep, Google Tasks

Bộ 3 công cụ Google Calendar, Google Keep, Google Tasks đều được sử dụng hoàn toàn miễn phí và rất dễ dàng sử dụng. Khi bạn kết hợp bộ 3 công cụ này lại với nhau thì bạn sẽ sắp xếp và quản lý lịch trình một các nhanh chóng và có một hệ thống làm việc cực kỳ mạnh mẽ. Khu vực Google Calendar giúp mình quản lý thời gian còn Google Keeps sẽ giúp mình quản lý những đầu việc.

Mở Google Calendar và các sự kiện của bạn

quản lý lich trình
 • Mở Calendar: Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Calendar (Lịch) "",hiện ra các sự kiện hàng ngày của bạn và một lịch cho tháng nhỏ ngay bên dưới.
 • Xem chi tiết sự kiện: Nhấp vào sự kiện để mở và xem chi tiết.
 • Để Trả lời lời mời một sự kiện: bạn cần mở sự kiện đó. Ở dưới cùng góc bên trái, bên cạnh Going?, lựa chọn nhấp và một câu trả lời.

Mở ghi chú trong Google Keep

quản lý lich trình
 • Mở Google Keep: Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng ghi chú Giữ.
 • Thêm ghi chú hoặc danh sách: Nhấp vào + Take a note (Tạo ghi chú) hoặc biểu tượng New list (Danh sách mới).
 • Chỉnh sửa ghi chú: Nhấp vào ghi chú và nhập nội dung muốn chỉnh sửa. Nhấp vào Done (Xong).

Mở danh sách việc cần làm của bạn trong Google Tasks

quản lý lich trình
 • Mở Google Task: Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Task Nhiệm vụ. Danh sách hiện tại xuất hiện ở trên cùng, với bất kỳ tác vụ nào bên dưới danh sách.
 • Thêm danh sách mới: Nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên thả xuốngvà sau đóCreate a new list (Tạo danh sách mới).
 • Thay đổi danh sách: Nhấp vào Mũi tên xuống  Mũi tên thả xuống và chọn một danh sách.
 • Thêm nhiệm vụ mới: Nhấp vào  + Add a task (Thêm việc cần làm). Để thêm task mới từ email, hãy kéo email vào danh sách task.
 • Chỉnh sửa hoặc xóa một công việc: Trỏ vào một công việc và nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa . Từ cửa sổ Chỉnh sửa, nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa lời nhắc để xóa đi task bạn muốn.

Lưu ý: Với tư cách là thành viên của một phòng trong Google Chat, bạn có thể tạo và quản lý các task nhóm cũng như phân công task cho các thành viên khác trong phòng. 

Cài thêm một số tiện ích bổ sung

Tùy chỉnh Gmail với các tiện ích bổ sung.

quản lý lich trình
 1. Ở bên phải, nhấp vào biểu biểu tượng Get Add-ons (Tiện ích bổ sung) Thêm vào. Danh sách các tiện ích bổ sung sẽ mở ra trong cửa sổ Google Workspace Marketplace.
 2. Nhấp vào một tiện ích bổ sung.
 3. Nhấp vào Install (Cài đặt).

Còn nhiều công cụ, ứng dụng hữu ích đang chờ bạn khám phá trong những bài viết tiếp theo. Hãy cùng GCS đi tìm hiểu từng công cụ, ứng dụng trong Google Workspace (trước đây là G Suite).

———————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

in và tải xuống các file

In và tải xuống các File của bạn nhanh chóng trên Google Sheets

Bạn thường in và tải xuống các File như thế nào? Đăng nhập vào các tài khoản bạn có rồi tải file xuống máy tính sau đó bắt đầu in. Quy trình này quá rắc rối, có Sheets các file có bảng tính giờ đây được in ra nhanh hơn đó.

In File của bạn

Để bạn có thể in tài liệu của mình nhanh hơn và theo các cách khác nhau. Dưới đây GCS sẽ hướng dẫn bạn 2 cách để in các file trong Google Sheets

Cách 1: Bạn muốn in File của mình, hãy chọn file sau đó chọn Print (In) hoặc nhấp vào biểu tượng Inững

Cách 2:

 1. Trên máy tính, hãy mở một bảng tính tại trang sheets.google.com.
 2. Nếu bạn muốn in một phần của bảng tính, hãy chọn các ô hoặc trang tính.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần File (Tệp) sau đóPrint (In).
 4. Nhấp vào mục Trang tính hiện tại.
  • Để in toàn bộ bảng tính, hãy nhấp vào mục Bảng tính.
  • Để in các ô bạn đã chọn ở bước hai, hãy nhấp vào mục Các ô đã chọn.
  • Để in trang tính bạn đã chọn ở bước hai, hãy nhấp vào mục Trang tính hiện tại.
 5. Nhấp vào mục Next (Tiếp theo).
  • Nếu bạn đang sử dụng Chrome, hãy nhấp vào mục Print (In) trong cửa sổ xuất hiện.
  • Nếu bạn đang sử dụng Firefox hoặc Safari, tệp PDF sẽ tự động tải xuống. Trong trình xem PDF, hãy chuyển đến mục File (Tệp) sau đóPrint (In).
 • Đối với bảng tính : Bạn có thể chọn sheet cần in, bao gồm các tính năng bạn cần và bố cục bạn muốn.

Download các file với nhiều phiên bản ở các định dạng khác

Muốn download file của bạn để có thể mở file bằng các chương trình khác, hãy nhấp File Download as dưới các dạng và chọn một trong các định dạng sau:

In và tải xuống các File

Các định dạng file trong Google Sheets:

 • Microsoft Excel (.xlsx)
 • Định dạng OpenDocument (.ods)
 • Adobe PDF (.pdf)
 • Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (.csv)
 • Các giá trị được phân tách bằng tab (.tsv)
 • Trang web (.zip)   

Tạo bản sao từ File gốc của bạn

Việc sao chép file rất hữu ích cho việc tạo mẫu và không mất thời gian tạo thêm file mới. Ví dụ: nếu bạn viết nhiều đề xuất, bạn có thể tạo các bản sao của một đề xuất và sau đó cập nhật từng bản sao cho một dự án mới mà không cần phải định dạng lại.

In và tải xuống các File

Tạo một bản sao tài liệu của bạn:

 1. Nhấp vào FileMake a copy (Tạo bản sao).
 2. (Tùy chọn) Bạn có thể đổi tên cho bản sao được tạo, thay đổi vị trí bạn lưu bản sao đó trong Drive và chia sẻ bản sao đó tới với các đồng nghiệp, đối tác.

Gửi bản sao qua email dưới dạng file đính kèm

Nếu bạn cần cộng tác với ai đó trên tệp của mình ở một chương trình hoặc định dạng khác, chẳng hạn như Word, Excel, PowerPoint hoặc PDF, bạn có thể gửi file đó qua email dưới dạng file đính kèm. Tuy nhiên, thao tác này là gửi một bản sao của document thay vì chia sẻ đi bản gốc, do đó bạn sẽ không thể sử dụng các công cụ cộng tác của Google.

In và tải xuống các File
 1. Nhấp vào File chọn Email as attachment (Email dưới dạng tệp đính kèm).
 2. Chọn một định dạng.
 3. Nhập địa chỉ email hoặc Nhóm bạn muốn gửi bản sao tới.
 4. (Tùy chọn) Nhập tin nhắn.
 5. Nhấp vào Send (Gửi).

Bây giờ bạn đã có thể in và tải xuống các file với nhiều định dạng khác nhau trong Google Sheets. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của GCS để khám phá thêm nhiều kiến thức hơn về Google Sheets nhé.

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

Website: www.gcs.vnwww.hvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/gcsdotvn